Tidsskriftet

En rekke norske helse-, barnevernfaglige og undervisningsinstitusjoner har implementert rutinemessig bruk av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge. Vi mangler imidlertid systematisk kunnskap om måleegenskapene ved mange av de testene som er i bruk.

Hensikten med artiklene i PsykTestBarn er å:

  • Vurdere måleegenskapene ved testene og kartleggingsverktøyene
  • Bidra til informerte valg og forsvarlig bruk av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet


Tidsskriftet er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Les vår artikkel Tester for barn og unge i Norge bør kvalitetssikres bedre publisert i Psykologisk.no, 24. juni 2018, leserinnlegg strengere krav til tester publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1. mars 2021 og artikkel om Norske psykologers bruk av tester publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening nr. 11 i 2010.
 

Forfatterinstruks (PDF)
EFPA-Test-Review-Model-4.2.6 (PDF)