Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ)

Forfattere

  • Kyrre Breivik RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE Norwegian Research Centre AS https://orcid.org/0000-0002-2774-9658
  • Kristian Køhn Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

DOI:

https://doi.org/10.21337/0082

Emneord (Nøkkelord):

Autismespekter, Barn i skolealder, Ungdom

Sammendrag

Beskrivelse: Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) ble publisert i 1999 av Ehlers, Gillberg og Wing og er oversatt til norsk av Anita Eriksson og Anne Mari Sund. Testen er utviklet for å være et screeningverktøy for å identifisere barn med mulig autismespekterforstyrrelse, beregnet på utfylling fra voksne informanter som kjenner barnet godt. ASSQ har en enkelt hovedskala og anbefalte grenseverdier (indikasjon på mulig autisme) for lærere og foreldre. Testen består av 27 ledd og det er ingen formelle kompetansekrav for bruk eller tolkning.

Litteratursøk: Litteratursøk resulterte i 121 treff, hvorav 21 norske og 9 svenske eller danske artikler ble inkludert. Disse inneholdt dokumentasjon på interraterreliabilitet, begrepsvaliditet, kriterievaliditet, diskriminant validitet og normer for en avgrenset aldersgruppe. Det ble funnet middelverdier for ulike kliniske grupper (autisme, cerebral parese, nevrologiske tilstander, premature barn, barn av mødre med rusmisbruk eller røyking i svangerskapet). ASSQ har utmerket test-retest reliabilitet. Testens begrepsvaliditet synes å være tilfredsstillende, selv om det er behov for mer forskning på testens konvergerende og diskriminerende validitet.

Konklusjon: ASSQ synes å ha gode egenskaper som klinisk screeningverktøy i den forstand at lærer- eller foreldrerapporterte skårer over grenseverdi indikerer mulig autismespekterforstyrrelse som bør utredes nærmere av en kliniker. Ved bruk i forskningsprosjekter er det usikkert hvor treffsikkert det er å bruke skåre over klinisk grenseverdi som proxy for diagnostisert autisme da det blir mange falske positive uten at testresultatene suppleres med en grundig diagnostisk vurdering. Validiteten til det å bruke totalskåren som et kontinuerlig mål på hvor en befinner seg på autismespekteret er også usikkert.

Referanser

Allik, H., Larsson, J.-O. & Smedje, H. (2006a). Sleep Patterns of School-Age Children with Asperger Syndrome or High-Functioning Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(5), 585-595. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-006-0099-9

Allik, H., Larsson, JO. & Smedje, H. (2006b). Insomnia in school-age children with Asperger syndrome or high-functioning autism. BMC Psychiatry 6, 18 https://doi.org/10.1186/1471-244X-6-18

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. American Psychiatric Association. Arlington, VA.

Andersen, P. N., Hovik, K. T., Skogli, E. W. & Oie, M. G. (2017). Severity of autism symptoms and degree of attentional difficulties predicts emotional and behavioral problems in children with high-functioning autism; a two-year follow-up study. Frontiers in Psychology Vol 8 2017, ArtID 2004, 8. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02004

Andersen, P. N., Skogli, E. W., Hovik, K. T., Egeland, J. & Oie, M. (2015). Associations among symptoms of autism, symptoms of depression and executive functions in children with high-functioning autism: A 2-year follow-up study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(8), 2497-2507. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-015-2415-8

Andersson, S., Posserud, M.-B. & Lundervold, A. J. (2013). Early and late auditory event-related potentials in cognitively high functioning male adolescents with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(7), 815-823. http://dx.doi.org/10.1016/j.rasd.2013.03.007

Arildskov, T. W., Hojgaard, D. R. M. A., Skarphedinsson, G., Thomsen, P. H., Ivarsson, T., Weidle, B. et al. (2016). Subclinical autism spectrum symptoms in pediatric obsessive-compulsive disorder. European Child and Adolescent Psychiatry, 25(7), 711-723. http://dx.doi.org/10.1007/s00787-015-0782-5

Bjorgaas, H. M., Elgen, I., Ryland, H. K. & Hysing, M. (2014). Autism spectrum symptoms in children with cerebral palsy: Prevalence and co-occurring conditions. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(5), 581-588. http://dx.doi.org/10.1016/j.rasd.2014.01.011

Brix, M. K., Ersland, L., Hugdahl, K., Gruner, R., Posserud, M. B., Hammar, A. et al. (2015). "Brain MR spectroscopy in autism spectrum disorder-The GABA excitatory/inhibitory imbalance theory revisited". Frontiers in Human Neuroscience, 9(JUNE) (no pagination)(365). http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2015.00365

Carlsson, E., Miniscalco, C., Gillberg, C. & Johnels, J. A. (2018). Assessing False-Belief understanding in children with autism using a computer application: A pilot study. Journal of Psycholinguistic Research, 47(5), 1085-1099. http://dx.doi.org/10.1007/s10936-018-9579-2

Cho, E., & Kim, S. (2015). Cronbach’s coefficient alpha: Well known but poorly understood. Organizational Research Methods, 18(2), 207-230. https://doi.org/10.1177/1094428114555994

Del Giudice, T., Dose, C., Görtz-Dorten, A., Steiner, J., Bruning, N., Bell, H., Roland, P., Walter, D., Junghänel, M., & Döpfner, M. (2021). Dimensions of Autistic Traits Rated by Parents of Children and Adolescents with Suspected Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1-14. https://doi.org/10.1007/s10803-020-04850-4

De Los Reyes, A. (2011). Introduction to the special section: More than measurement error: Discovering meaning behind informant discrepancies in clinical assessments of children and adolescents. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40(1), 1-9. https://doi.org/10.1080/15374416.2011.533405Ehlers, S. & Gillberg, C. (1993). The epidemiology of Asperger syndrome. A total population study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34(8), 1327-1350. https://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.1993.tb02094.x

Ehlers, S., Gillberg, C. & Wing, L. (1999). A screening questionnaire for Asperger syndrome and other high- functioning autism spectrum disorders in school age children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(2), 129-141. http://dx.doi.org/10.1023/A:1023040610384

European Federation of Pscyhologists’ Association (EFPA). (2013). EFPA Review model for the description and evaluation of psychological tests: Test review form and notes for reviewers, v 4.2.6: EFPA.

Fevang, S. K. E., Hysing, M., Markestad, T. & Sommerfelt, K. (2016). Mental health in children born extremely preterm without severe neurodevelopmental disabilities. Pediatrics, 137(4), 1-11. https://doi.org/10.1542/peds.2015-3002

Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(11), 1337-1345. https://dx.doi.org/10.1097/00004583-200111000-00015

Göteborgs Universitet (2023) ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire) Hentet 7.3.2023 https://www.gu.se/gnc/gncs-resurser/screeningformular-och-protokoll/assq-autism-spectrum-screening-questionnaire

Holgado-Tello, F. P., Chacon-Moscoso, S., Barbero-Garcia, I., & Vila-Abad, E. (2010). Polychoric versus Pearson correlations in exploratory and confirmatory factor analysis of ordinal variables. Quality & Quantity, 44, 153-166. https://dx.doi.org/10.1007/s11135-008-9190-y

Indredavik, M. S., Brubakk, A. M., Romundstad, P. & Vik, T. (2007). Prenatal smoking exposure and psychiatric symptoms in adolescence. Acta Paediatrica, 96(3), 377-382. http://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2006.00148.x

Indredavik, M. S., Vik, T., Evensen, K. A. I., Skranes, J., Taraldsen, G. & Brubakk, A. M. (2010). Perinatal risk and psychiatric outcome in adolescents born preterm with very low birth weight or term small for gestational age. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 31(4), 286-294. https://dx.doi.org/10.1097/DBP.0b013e3181d7b1d3

Indredavik, M. S., Vik, T., Heyerdahl, S., Kulseng, S., Fayers, P. & Brubakk, A. M. (2004). Psychiatric symptoms and disorders in adolescents with low birth weight. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, 89(5), F445-F450. https://dx.doi.org/10.1136/adc.2003.038943

Ivarsson, T. & Melin, K. (2008). Autism spectrum traits in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder (OCD). Journal of Anxiety Disorders, 22(6), 969-978. http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2007.10.003

Kaufman, J., Birmaher, B., Brent, D., Rao, U., Flynn, C., Moreci, P., Williamson, D., & Ryan, N. (1997). Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL): Initial reliability and validity data. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36(7), 980–988. https://doi.org/10.1097/00004583-199707000-00021

Kopp, S., Beckung, E. & Gillberg, C. (2010). Developmental coordination disorder and other motor control problems in girls with autism spectrum disorder and/or attention-deficit/hyperactivity disorder. Research in Developmental Disabilities, 31(2), 350-361. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2009.09.017

Kopp, S., Berg Kelly, K. & Gillberg, C. (2010). Girls with social and/or attention deficits: A descriptive study of 100 clinic attenders. Journal of Attention Disorders, 14(2), 167-181. http://dx.doi.org/10.1177/1087054709332458

Kopp, S. & Gillberg, C. (2011). The Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ)-Revised Extended Version (ASSQ-REV): An instrument for better capturing the autism phenotype in girls? A preliminary study involving 191 clinical cases and community controls. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2875-2888. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2011.05.017

Mattila, M. L., Jussila, K., Kuusikko, S., Kielinen, M., Linna, S.L., Ebeling, H., … Moilanen, I. (2009). When does the Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) predict autism spectrum disorders in primary school-aged children? European Child & Adolescent Psychiatry, 18(8), 499–509. https://doi.org/10.1007/s00787-009-0044-5

Matson, J. L., & Goldin, R. L. (2013). Comorbidity and autism: Trends, topics and future directions. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(10), 1228-1233. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2013.07.003

Mandy, W. P. L., & Skuse, D. H. (2008). Research Review: What is the association between the social-communication element of autism and repetitive interests, behaviours and activities? Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 49(8), 795–808. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.01911.x

Murray, A. L., McKenzie, K., Kuenssberg, R., & Booth, T. (2017). Do the autism spectrum quotient (AQ) and autism spectrum quotient short form (AQ-S) primarily reflect general ASD traits or specific ASD traits? A bi-factor analysis. Assessment, 24(4), 444-457. https://doi.org/10.1177/1073191115611230

Posserud, MB., Lundervold, A.J. & Gillberg, C. (2009). Validation of the Autism Spectrum Screening Questionnaire in a Total Population Sample. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39, 126–134. https://doi.org/10.1007/s10803-008-0609-z

Posserud, M., Hysing, M., Helland, W., Gillberg, C. & Lundervold, A. J. (2018). Autism traits: The importance of "co-morbid" problems for impairment and contact with services. Data from the Bergen Child Study. Research in Developmental Disabilities, 72, 275-283. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2016.01.002

Posserud, M. B., Lundervold, A. J. & Gillberg, C. (2006). Autistic features in a total population of 7-9-year-old children assessed by the ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire). Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 47(2), 167-175. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01462.x

Posserud, M. B., Lundervold, A. J., Steijnen, M. C., Verhoeven, S., Stormark, K. M. & Gillberg, C. (2008). Factor analysis of the Autism Spectrum Screening Questionnaire. Autism, 12(1), 99-112. http://dx.doi.org/10.1177/1362361307085268

Reise, S. P., Bonifay, W. E., & Haviland, M. G. (2013). Scoring and modeling psychological measures in the presence of multidimensionality. Journal of Personality Assessment, 95(2), 129-140. https://dx.doi.org/10.1080/00223891.2012.725437

Ryland, H. K., Hysing, M., Posserud, M. B., Gillberg, C. & Lundervold, A. J. (2012). Autism spectrum symptoms in children with neurological disorders. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 6 (no pagination) (34). http://dx.doi.org/10.1186/1753-2000-6-34

Ryland, H. K., Hysing, M., Posserud, M. B., Gillberg, C. & Lundervold, A. J. (2014). Autistic features in school age children: IQ and gender effects in a population-based cohort. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(3), 266-274. http://dx.doi.org/10.1016/j.rasd.2013.12.001

Sandtorv, L. B., Fevang, S. K. E., Nilsen, S. A., Boe, T., Gjestad, R., Haugland, S. et al. (2018). Symptoms Associated With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorders in School-Aged Children Prenatally Exposed to Substances. Substance Abuse: Research and Treatment, 12(no pagination). http://dx.doi.org/10.1177/1178221818765773

Sivertsen, B., Posserud, M. B., Gillberg, C., Lundervold, A. J. & Hysing, M. (2012). Sleep problems in children with autism spectrum problems: A longitudinal population-based study. Autism, 16(2), 139-150. http://dx.doi.org/10.1177/1362361311404255

Skranes, J., Vangberg, T. R., Kulseng, S., Indredavik, M. S., Evensen, K. A. I., Martinussen, M. et al. (2007). Clinical findings and white matter abnormalities seen on diffusion tensor imaging in adolescents with very low birth weight. Brain, 130(3), 654-666. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awm001

Slocum-Gori, S., & Zumbo, B. (2011). Assessing the unidimensionality of psychological scales: Using multiple criteria from factor analysis. Social Indicators Research, 102, 443– 461. https://dx.doi.org/10.1007/s11205-010-9682-8

Stormark, K. M., Heiervang, E., Heimann, M., Lundervold, A. & Gillberg, C. (2008). Predicting Nonresponse bias from teacher ratings of mental health problems in primary school children. Journal of Abnormal Child Psychology, 36(3), 411-419. http://dx.doi.org/10.1007/s10802-007-9187-3

Strauss, M. E. , & Smith, G.T. (2009). Construct validity: Advances in theory and methodology. Annual Review of Clinical Psychology, 5, 1–25. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.032408.153639

Waterhouse L., London E. & Gillberg C. (2016) ASD validity. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 3(4):302–29. https://doi.org/10.1007/s40489-016-0085-x

Watkins, M. W. (2017). The reliability of multidimensional neuropsychological measures: From alpha to omega. The Clinical Neuropsychologist, 31(6-7), 1113-1126. https://doi.org/10.1080/13854046.2017.1317364

Wing, L., Leekam, S. R., Libby, S. J., Gould, J., & Larcombe, M. (2002). The Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders: Background, inter-rater reliability and clinical use. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 43(3), 307–325. https://doi.org/10.1111/1469-7610.00023

Åsberg, J., Kopp, S., Berg-Kelly, K. & Gillberg, C. (2010). Research report: Reading comprehension, word decoding and spelling in girls with Autism Spectrum Disorders (ASD) or Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD): Performance and predictors. International Journal of Language & Communication Disorders, 45(1), 61-71. http://dx.doi.org/10.3109/13682820902745438

Nedlastinger

Ytterligere filer

Publisert

2023-12-05

Hvordan referere

Breivik, K. ., & Køhn, K. (2023). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ). PsykTestBarn, 13(1), 1–22. https://doi.org/10.21337/0082

Utgave

Seksjon

Kunnskapsoppsummeringer