Tidsskriftet

Rapportserie fra den arkeologiske virksomheten ved Norges arktiske universitetsmuseum. Serien omfatter rapporter fra forvaltningsarkeologiske utgravninger, forskningsundersøkelser, annet feltarbeid og faglige programmer.

Serien ble etablert i 1982 som "Tromsø Museums Rapportserie", forkortet Tromura. Den bestod opprinnelig av fire serier:  Naturvitenskap, Kulturvitenskap, Museologi og Fellesserie, hvor den siste inneholdt museets årsberetninger. Nåværende Tromura er en fortsettelse av serien "Kulturvitenskap", som i hovedsak bestod av rapporter fra arkeologiske undersøkelser.

Fra 2022 utgis serien av Septentrio Academic Publishing, og publiseres kun i digital versjon. Mange tidligere utgaver kan bestilles i fysisk format fra Norges arktiske universitetsmusem. Utgaver fra 2011 og framover er dessuten tilgjengelige digitalt via UiTs vitenarkiv Munin eller museets hjemmesider. De vil etterhvert også bli tilgjengelige gjennom Tromuras portal på Septentrio.

Retningslinjer for Open Access

Fra og med 2022 utgis rapportene i Tromura under lisensen Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår (CC BY-SA). Lisensen tillater andre å tilpasse og bygge videre på arbeidet så lenge det krediteres og lisensieres videre på samme måte.

Forvaltningsrapportene uansett utgivelsesår distribueres under CC0-vilkår: forvaltningsrapporter gjelder offentlig myndighetsutøvelse og har ikke opphavsrettslig vern ifølge norsk åndsverklov.