Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptfilen er levert i OpenOffice-, /LibreOffice-, Microsoft Word- eller RTF-filformat.
  • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
  • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.

Forvaltningsrapporter

Rapporter fra arkeologiske utgravninger, sikringsundersøkelser, overvåkinger og annet feltarbeid som er utført etter Norges arktiske universitetsmuseums lovpålagte ansvar som forvaltningsmuseum.

Forskningsrapporter

Rapporter fra utgravninger og annet feltarbeid, som er utført i forbindelse med forskningsprosjekter. 

Faglige programmer

Faglige programmer og andre småskrifter fra Norges arktiske universitetsmuseum.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.