Lofotmuseet, Kabelvåg, Vågan k.

Overvåking maskinell grøfting mai 2021

Forfattere

  • Jørn Erik Henriksen

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.6701

Emneord (Nøkkelord):

Arkeologi, overvåking, middelalder

Sammendrag

Arkeologisk overvåking ble utført av UM-Norges arktiske universitetsmuseum i perioden 10.-12 mai 2021. Overvåkingen fant sted på Lofotmuseets utearealer i ved, og i nærheten av væreiergårdens bygninger og gårdsplass der grøfting i forbindelse med anleggelse av nytt springelanlegg var planlagt.

Tidligere registrerte kulturlag nær væreiergården ned til en drøy meters dybde ble inspisert, men konklusjonen er at dette så vel som en utvidelse av samme kulturlag lenger øst ikke er automatisk fredet. Alle observerte gjenstander er etterreformatorisk, trolig yngre enn 1700-tallet, og tilhører mest sannsynlig den kjente historiske bebyggelsen på stedet. Kabel- og rørtraseer og andre markinngrep har i tillegg forstyrret de observerte kulturlagene kraftig.

Den øvrige grøftingen berørte de øvre 60 – 80 cm av jordsmonnet uten funn, anlegg eller kulturlag som indikerer aktivitet i førreformatorisk tid. Alle observasjoner tilsier at massene i tilsvarende dybde rundt Lofotmuseets Væreiergård og tilknyttede bygninger har lite potensiale for å romme faste automatisk fredete kulturminner. Fysiske rammer for gravearbeidet ga ikke rom for å søke slike aktivitetsspor dypere i undergrunnen, og eventuell forekomst av dette i undersøkelsesområdet 2021 er fortsatt en mulighet som ikke avvises.

Referanser

BERTELSEN, R. 1975. Rapport om arkeologiske undersøkelser i området omkring Kabelvåg, Vågan k., Nordland. 05.-05. - 23.05.1975. Top. Ark., UM

BERTELSEN, R. 1995. Vágar. Den første byen i Nord. Fotefar mot nord. Nordland fylkeskommune, Bodø

BERTELSEN, R., A.Buko, A. Fossnes, J. Hood, Z. Kobylinski, K. Lind & P. Urbanczyk 1987. The Storvågan Project 1985-86. Norwegian Archeological Review Vol. 20 No. 1, s. 51-55. https://doi.org/10.1080/00293652.1987.9965449

BERTELSEN, R. & P. URBANCZYK 1988. Two Perspectives on Vågan in Lofoten. Acta Borealia nr.1-2, s. 98-110 https://doi.org/10.1080/08003838808580358

WICKLER, S. 2013. The potential of shoreline and shallow submerged Iron Age and Medieval archaeological sites in the Lofoten Islands, northern Norway. I Daire, M.-Y., Dupont,C., Baudry, A., Billard, C., Large, J.-M., Lespez, L.,Normand, E. & Scarre, C. (red.) Ancient Maritime Communities and the Relationship between People and Environment along the European Atlantic Coasts. British Archaeological Reports International Series 2570.Oxford: Archaeopress, s. 63-74

Forside Tromura, bilde av gravemaskin foran Lofotmuseet

Nedlastinger

Publisert

2022-09-20

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter