Gravfunn på Hov gård

Sikringsundersøkelse av grav fra merovingertid på Gimsøya, Vågan kommune

Forfattere

  • Anja Roth Niemi

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.6747

Sammendrag

I forbindelse med registrering på Hov gård på Gimsøya i Lofoten høsten 2020 kom det fram skjelettdeler fra et menneskes underkropp. Ved Universitetsmuseets utgravning seinere samme år ble det dokumentert en godt bevart og tilnærmet uforstyrret halv grav, som omfattet overkroppen. Den døde har vært plassert liggende på siden med overkropp og ansiktet vendt delvis oppover og beina trukket opp. Kroppen var tildekket av et tynt lag trevirke eller en matte av neverflak. Grava tilhørte en mann som døde da han var mellom 25 og 34 år. Dødsårsaken er ukjent. Han har hatt et brudd i nedre del av ryggen, som kan ha gitt en del smerter. Kostholdet var sterkt innrettet mot maritime ressurser, og har trolig omfattet sjøpattedyr som sel. Gravgodset inneholdt en øks, to kniver, en kam, ildflint og en mulig holk/fal fra spyd. Grava er datert til merovingertid og første halvdel av 700-tallet, primært ut fra typologiske trekk ved gjenstandsmaterialet. Det antas at mannen i grava tilhørte den ledende familien på gården og derigjennom det øvre samfunnslaget på Gimsøya. Han har trolig nytt en relativt høy status lokalt, men samtidig er det lite som tyder på at han inngikk i det øvre regionale aristokratiet.

Referanser

HEINRICH, D., HUFTHAMMER, A. K., ENGHOFF, I. B., AMUNDSEN, C., CHRISTIANSEN, J. S., JONES, A. K. G., LOCKER, A., HAMILTON-DYER, S., JONSSON, L., LÕUGAS, L., ROBERTS, C. & RICHARDS, M. 2008. Detecting the medieval cod trade: a new method and first results. Journal of Archaeological Science, 35, 850-861.https://doi.org/10.1016/j.jas.2007.06.004

BINNS, K. S. 1979. Flatmarksgraver fra merovingertiden. Ottar, 115, 18-23.

BLANKHOLM, H. P., LIDÉN, K., KOVAČEVIĆ, N. & ANGERBJÖRN, K. 2020. Dangerous food. Climate change induced elevated heavy metal levels in Younger Stone Age seafood in northern Norway. Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.01.019

GJESSING, G. 1934. Studier i norsk merovingertid : kronologi og oldsakformer, Oslo, I kommisjon hos Jacob Dybwad.

JOHANSEN, O. S. 1982. Viking Age farms: Estimating the number and population size. A case study from Vestvågøy, North Norway. Norwegian Archaeological Review, 15, 45-69. https://doi.org/10.1080/00293652.1982.9965365

MELSÆTHER, S. G. 2020. Foreløpig rapport - Arkeologisk registrering i forbindelse med dispensasjonssøknad for camping på Hov gård, Vågan kommune.: Nordland fylkeskommune.

NAUMANN, E., PRICE, T. D. & RICHARDS, M. P. 2014. Changes in dietary practices and social organization during the pivotal late iron age period in Norway (AD 550–1030): isotope analyses of Merovingian and Viking Age human remains. American journal of physical anthropology, 155, 322-331. https://doi.org/10.1002/ajpa.22551

NIEMI, A. R. 2018. Nordvegen på Hillesøy - Utgravning av båtgrav fra yngre jernalder. TROMURA. Tromsø: Norges arktiske universitetsmuseum.

NIEMI, A. R. 2020. Nordvegen på Hillesøy : en kvinnes båtgrav fra rundt år 800, Tromsø, Norges arktiske universitetsmuseum, UiT Norges arktiske universitet.

PETERSEN, J. 1951. Vikingetidens redskaper, I kommisjon hos J. Dybwad.

SALMI, A.-K., FJELLSTRÖM, M., ÄIKÄS, T., SPANGEN, M., NÚÑEZ, M. & LIDÉN, K. 2020. Zooarchaeological and stable isotope evidence of Sámi reindeer offerings. Journal of Archaeological Science: Reports, 29, 102129. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.102129

SJØVOLD, T. 1974. The Iron Age settlement of Arctic Norway : a study in the expansion of European Iron Age culture within the Arctic Circle : 2 : Late Iron Age : (Merovingian and Viking periods), Tromsø, Universitetsforlaget.

STORLI, I. 2006. Hålogaland før rikssamlingen : politiske prosesser i perioden 200-900 e.Kr, Oslo, Novus forl.

Forside Tromura-rapport med bilde skjelett under utgravning

Nedlastinger

Publisert

2022-11-02

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter