Gravfunn under bolighus på Seivåg i Bodø kommune

Sikringsundersøkelse av grav fra yngre jernalder

Forfattere

  • Jørn Erik Henriksen
  • Anja Roth Niemi
  • Jon Gunnar Blom

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.6748

Sammendrag

Utgravningen av gravkontekst på Kjellerhaugen gnr./bnr. 80/7 i Selvåg, Bodø kommune 26.-30.5.2020 kom i stand som følge av at grunneiere meldte om funn gjort under husgulv under renoveringsarbeid til Nordland fylkeskommune.

Stedet viste seg å være forstyrret, trolig også før huset ble bygget i 1914. Skjelett og funn bar for det meste sterkt preg av dette. Til tross for dette ble det påvist funn som tyder på at utgravingen berørte rester av minst to graver, datert merovingertid – tidlig vikingtid.

Funnmaterialet som var tilstrekkelig bevart til identifikasjon inkluderer blant annet øks, steikepanne, linhekler/ullkammer og hvalbeinsplate. Tatt i betraktning begrenset utgravningsareal og gravkontekstenes tilstand virker individer begravd på stedet å ha fått med seg rikt og variert gravgods.

På denne bakgrunnen foreslås det at nærområdet til gravkontekstene trolig rommet en eller flere samtidige bosteder/gårder der avdøde beboere over tid har blitt begravet på Kjellerhaugen. Funnmaterialets karakter tyder på at stedet og beboerne har hatt en relativt høy status i samfunnet, og trolig hadde viktige roller i nettverk av lokale senter underlagt regionens viktigste sentralsted; Bodøgård; som etablerte og befestet sin status i samme tidsperiode som gravkontekstene utgravd i Seivåg 2020 skriver seg fra.

Referanser

AMBROSIANI, K.1981: Viking Age combs, comb making and comb makers: in the light of finds from Birka and Ribe. Stockholm studies in archaeology, 2.

ARNTZEN, J. E. 2015. En sen vikingtids våpengrav med østlige trekk fra Løding, Bodø k. UM arkeologisk rapport, UIT

Petersen, J.1919: De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben. Videnskapsselskapets Skrifter II. Hist.-fil.klasse 1919, 1.

ASHBY, S.P. 2009. Combs, contact and chronology: reconsidering hair combs in early historic and Viking-Age Atlantic Scotland. Medieval archaeology 53(1), 1-33 https://doi.org/10.1179/007660909X12457506806081

ASHBY, S.P. 2011. An Atlas of Medieval Combs from Northern Europe, Internet Archaeology 30. https://doi.org/10.11141/ia.30.3

BLOM, J. G. 2022. Sålding av løsmasser fra Kjellerhaugen Seivåg, Bodø k. Tromura. Arkeologiske rapporter fra Norges Arktiske Universitetsmuseum

BRATREIN, H. D. 2018. Høvding, jarl, konge. Nord-Norges politiske historie i vikingtid. Ei annerledes fortelling. Tromsø Museums skrifter XXXVII, Orkana Akademisk. Stamsund

CALLMER, J.1977: Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A. D. Acta archaeologica Lundensia. Series in 4° vol. 11.

DELVAUX, Matthew C. 2017: Patterns of Scandinavian bead use between the iron age and Viking age, ca. 600-1000 c.e., Beads vol. 29.

GJESSING, G. 1934. Oldsaksamlingens tilvekst 1928-1930. Tromsø Museums årshefter vol.53 nr. 2, Humanistisk avdeling nr. 3

GUDBRANDSON, T. 2001. Bodin bygdebok II 6 A-B. Gårds- og slektshistorie for Straumen. Bodø kommune

EKBERG, A.1991: Vendeltida pärlor : en kronologisk och korologisk studie av det vendeltida pärlmaterialet från Skandinavien och kontinenten. Universitet i Stockhom.

HAUGLID, M. 2020. Funn av jernaldergrav i forbindelse med renovering av gammelt våningshus (id 269473). Nordland fylkeskommune, rapport, arkivsaknr. 20/9601

HENRIKSEN, J. E. 2021. Myntfunn på Skagen i Seivåg: ettersøk og maskinell sjakting av mulig myntdepot. Tromura 63 rapportserie, Norges arktiske universitetsmuseum, UiT Norges Arktiske Universitet

HENRIKSEN, J. og NIEMI, A. 2014. Albertmyra i Bodø. Undersøkelse av kokegropfelt, dyrkingslag og ardsspor fra eldre jernalder. UM arkeologisk rapport 2014, UIT

HOLBERG, E. og HUTCHINSON, A. 2009. Lenge før byen Bodøs historie, bind1: Fram til 1816. Tapir akademisk forlag, Trondheim

ISAKSEN, E. 2012: Hvalbeinsplater fra yngre jernalder. En analyse av hvalbeinsplatenes kontekst og funksjon. Mastergradsavhandling i arkeologi, UIT

JOHANSEN, O.S., GULLIKSEN, S. og NYDAL, R. 1986. 13C and diet: analysis of Norwegian human skeletons. Radiocarbon 28, s. 754-761. https://doi.org/10.1017/S0033822200007992

KALAND, S. 1972. Studier i øvre Telemarks vikingtid. Universitetets oldsakssamlings årbok 1969

MUNCH, G. S. 1979. En merovingertids kvinnegrav fra. Haukenes i Hadsel. Hofdasegl 27. Hadsel historie- lag. Stokmarknes.

NAUMANN, E., T. DOUGLAS PRICE, RICHARDS, M. 2014. Changes in Dietary Practices and Social Organization During the Pivotal Late Iron Age Period in Norway (AD550-1030): Isotope Analyses of Merovingian and Viking Age Human Remains. American journal of physical anthropology 155, s. 322-331 https://doi.org/10.1002/ajpa.22551

NAUMANN, Elise. 2014. Diet, mobility and social identity in Norway AD 4000-1050. An investigation based on δ13C, δ15N and 87SR/86SR analyses of Human remains. Ph.d. avhandling UIO

NGU kart Løsmasser = http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ lest 25.11.2020

NICOLAISSEN, O. M. 1886. Undersøgelser i Nordland 1885. Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aarsberetning 1885, s. 1-21. Kristiania

NICOLAISSEN, O. M. 1904. Undersøgelser i Nordlands amt 1903. Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aarsberetning 1903, s. 211-220. Kristiania

KJELLMAN og OPVANG. 2016. Sikring av flatmarksgrav og funn på Vågøynes, Bodø k. 2014-2015. Id 179303-1 og 3. UM arkeologiske rapporter 2015, UIT

OPPVANG, J. og KJELLMAN, E. 2019. Knaplund Nordre. Undersøkelser av gårdshaug id. 9254. Tromura. Tromsø museums rapportserie nr. 53.

PETERSEN, J.1919: De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben. Videnskapsselskapets Skrifter II. Hist.-fil.klasse 1919, 1.

PETERSEN, J.1951: Vikingtidens redskaper. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-akademi i Oslo. II. Hist.-filos. Klasse 1951, 4.

POMMERSCHE, R. 2022 sist oppdatert 8.6.2022, https://www.agropub.no/fagartikler/biologisk-jordstruktur

REIMER, P., AUSTIN, W., BARD, E., BAYLISS, A., BLACKWELL, P., BRONK RAMSEY, C., BUTZIN, M., CHENG, H., EDWARDs, R., FRIEDRICH, M., GROOTES, P., GUILDERSON, T., HAJDAS, I., HEATON, T., HOGG, A., HUGHEN, K., KROMER, B., MANNING, S., MUSCHELER, R., PALMER, J., PEARSON, C., VAN DER PLICHT, J., REIMER, R., RICHARDS, D., SCOTT, E., SOUTHON, J., TURNEY, C., WACKER, L., ADOLPHI, F., BÜNTGEN, U., CAPANO, M., FAHRNI, S., FOGTMANN-SCHULZ, A., FRIEDRICH, R., KÖHLER, P., KUDSK, S., MIYAKE, F., OLSEN, J., REINIG, F., SAKAMOTO, M., SOOKDEO, A., & TALAMO, S. 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kBP). Radiocarbon, 62. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41

SJØVOLD, T. 1974. The iron age settlement of Arctic Norway: A study in the expansion of European iron age culture within the Arctic Circle: Late iron age (merovingian and viking periods). Tromsø Museums skrifter X: II. Tromsø

SOLBERG, B. Jernalderen i Norge - ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. 2000. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo

STORLI, I. 1985. Håløyghøvdinger. Om grunnlaget for og vedlikeholdet av høvdingmakt i jernalderen, med vekt på Sør-Salten. Magisteravhandling i arkeologi, UIT

STORLI, I. 2006. Hålogaland før rikssamlingen. Politiske prosesser i perioden 200-900 e.Kr. Instituttet for sammenlignende kulturforskning serie B,skrifter vol. 123, Novus forlag, Oslo

STUIVER, M., og REIMER, P.J., 1993, Radiocarbon 35, 215-230 https://doi.org/10.1017/S0033822200013904

Utskiftningskart 1885. Jordskifteverkets kartarkiv, fylke XVI, arkivnr. 661

VAN, Riel, S. 2017. Viking Age Combs Local Products or Objects of Trade? Lund Archaeological Review vol. 23, s. 163–178

Forside Tromura-rapport med bilde av mann som driver innmåling i utgravningsområde

Nedlastinger

Publisert

2022-10-31

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter