Sålding av løsmasser fra Kjellerhaugen på Seivåg

Forfattere

  • Jon Gunnar Blom UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.6749

Sammendrag

Prosjektet omfattet sålding av masser som lå over en forstyrret grav på Kjellerhaugen (se Henriksen 2022), samt sålding av masser fra grøfteoppkast i forbindelse med graving av ny vannlinjetrasé til våningshuset.

Det ble funnet flere beinfragmenter og gjenstander, men ingen av beinene stammet fra menneske og gjenstandene var moderne.

Referanser

HAUGLID, M. 2020a. Funn av jernaldergrav i forbindelse med renovering av gammelt våningshus (id 269473). Nordland fylkeskommune, rapport, arkivsaknr. 20/9601

HAUGLID, M. 2020b. Funn av armring av sølv i masser fra grøfteoppkast, id 271104, Nordland fylkeskommune, rapport, arkivsaknr. 20/9601

HENRIKSEN, J. 2021. Myntfunn på Skagen i Seivåg. Ettersøk og maskinell sjakting av mulig myntdepot. UM arkeologiske rapporter 2021, UM

HENRIKSEN, J, NIEMI, A. OG BLOM, J. 2022. Sikringsundersøkelse av gravfunn på Kjellerhaugen i Seivåg. Utgravning av yngre jernaldergrav under bolighus, gnr. 80/7, Bodø k., Nordland. Arkeologiske rapporter fra Norges arktiske universitetsmuseum, UiT Norges arktiske universitet

SPANGEN, M. 2005. Edelmetalldepotene i Nord-Norge. Komplekse identiteter i vikingtid og tidlig middelalder. Hovedfagsoppgave, Institutt for arkeologi, UiT

Forside Tromura-rapport med bilde haug med sandmasser

Nedlastinger

Publisert

2022-11-02

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter