Gjerdneset, Harstad k.

Arkeologisk overvåking i gårdshaug id. 9349

Forfattere

  • Jørn Erik Henriksen UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.6943

Emneord (Nøkkelord):

arkeologisk overvåking, gårdshaug

Sammendrag

Arbeidet med å skifte ut en strømstolpe i gårdshaugen Id. 9349-1 ble den 27.6.22 overvåket av arkeolog fra Norges arktiske universitetsmuseum. Usikkerhet fra tiltakshaver om grunnforhold o.l. innebar at sikringstiltak som fordret inngrep i masser som ikke allerede var omrotet ikke kunne utelukkes. Dette viste seg ikke å være nødvendig, ettersom den nye stolpen kunne plasseres i samme hull som den gamle, og sikres på samme sted. Det kunne fastslås at tiltaket ikke berørte gårdshaugens intakte områder, og neppe medførte inngrep som forstyrret annet enn moderne dyrkingslag.  

Referanser

BENONINSEN, V. og CERBING, M. 2016. I Hole, J.-T. og Michalsen, R. (red.). Hålogalandsveien 2015 og 2016. Arkeologiske registreringer i Kvæfjord, Harstad og Skånland kommune feltsesongen 2015 og 2016. Registreringsrapport: Kulturetaten. Troms fylkeskommune

HENRIKSEN, J. E. 2021. Røkenes gård: Arkeologisk overvåking, gnr./bnr. 81/1, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Tromura nr. 61, Tromsø museums rapportserie

LYSAKER, T. 1956.Trondenes bygdebok: Gårdshistorie for Sandtorg herred. Trondenes bygdeboknemd, Harstad

MARTENS VANDRUP, V. 2016. Preserving Rural Settlement Sites in Norway? Investigations of Archaeological Deposits in a Changing Climate. Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies Volume 16, 2016. Phd avhandling, Vrieje Universiteit, Amsterdam

THUESTAD, A. 2005. Vollstad, Harstad kommune. Utgravningsrapport, topografisk arkiv UM-Norge arktiske universitetsmuseum

Forside rapport med gravemaskin på gårdshaugen

Nedlastinger

Publisert

2023-01-30

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter