Kokegropfeltet på Sand

Utgravning på Tjeldøya i Tjeldsund kommune

Forfattere

  • Andreas Luneborg UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.6948

Emneord (Nøkkelord):

Arkeologisk utgravning, kokegroper, jernalder

Sammendrag

Utgravning av en lokalitet på Sand på  nordsiden av Tjeldøya i 2021, hvor ca. 1290 m² ble maskinelt flateavdekket og undersøkt. Det ble påvist 18 kokegroper, en nedgravning og to lag av ukjent funksjon. Lokaliteten blir tolket som ett kokegropfelt, hvor av 10 av kokegropene ble snittet og dokumentert. Også én nedgravning og to lag ble undersøkt. Kokegropfeltet er datert til førromersk jernalder. Undersøkelsen kan vise til dannelsen av ett maktsenter på Sand i denne perioden samt den yngre kokegropen kan vise til kontinuitet.

Referanser

Berihuete-Azorín, M., Girbal, J., Piqué, R., Palomo, A., & Terradas, X. (2018). Punk's not dead. Fungi for tinder at the Neolithic site of La Draga (NE Iberia). PloS one, 13(4), e0195846. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195846

Gjerpe, L. E. (2001). Kult, politikk, fyll, vold og kokegropfeltet på Hov. Primitive Tider, 4, 5-17.

Henriksen, J. E., & Niemi, A. R. (2014). Albertmyra i Bodø. Undersøkelse av kokegropfelt, dyrkingsslag og ardspor fra eldre jernalder (upublisert rapport, Tromsø Museum).

Krokmyrdal, T.-K. (2020). Vareutveksling gjennom 1100 år? Arkeologisk undersøkelse av mulig vareutveksling i jernalder og middelalder på Sandtorg, Harstad kommune. In: UiT Norges arktiske universitet. https://doi.org/10.5617/pt.9254

Narmo, L. E. (1996). "Kokegropkameratene på Leikvin". Kult og kokegroper. Viking, LIX, 79-100.

Narmo, L. E. (2009). Kokegropfelt, hall og kirkested - Borg et kultsted i 2500 år. . Lófotr 32, 52-71.

Naustvik, K. (1994). Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie : 2 2:A : Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund (Vol. 2 2:A). Kommunen, Kulturkontoret.

Oppvang, J., Kjellman, E., & Niemi, A. R. (2019). Kokegropsfelt i Mørkvedbukta, Bodø k. Arkeologiske undersøkelser av tre kokegropfelt i Mørkvedbukta sommer 2017 (Tromura, Issue 52).

Forside rapport, gravemaskin, person som står med krafse, fjell og sjø i bakgrunn

Nedlastinger

Publisert

2023-02-03

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter