To røyser på Hernes Søndre, Bodø

Arkeologisk undersøkelse ved Bodø Lufthavn

Forfattere

  • Andreas Luneborg UiT Norges arktiske universitet
  • Anja Roth Niemi UiT Norges arktiske universitet
  • Keth Lind

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.6987

Emneord (Nøkkelord):

arkeologi, utgravning, røys

Sammendrag

I forbindelse med reguleringsplan for Bodø Lufthavn undersøkte Universitetsmuseet i 2021 to antatte gravrøyser. Det ble ikke påvist gjenstander, beinrester eller konstruksjonsdetaljer som kan henvise til at røysene har inngått i gravlegginger. Trekull fra den ene røysa ble datert til romertid, 233 – 290 e.v.t. Røysene tolkes som rydningsrøyser, som har blitt etablert i løpet eller i ettertid av jordbruksaktivitet som involverte svedjebrenning.  

Referanser

Elgersma, A. & Asheim, A. 1998 «Landskapsregioner i Norge – landskapsbeskrivelser», NIJOS.

Henriksen, J.E. & Niemi A.R, 2014 «Albertmyra i Bodø. Undersøkelse av kokegropfelt, dyrkingslag og ardsspor fra eldre jernalder». Upublisert rapport, Tromsø Museum.

Melsæther, S. 2008: «Arkeologiske registreringer i planområdet for ny sivil lufthavn i Bodø». Upublisert rapport, Nordland fylkeskommune

Moen, A. 1998 «Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon». Statens kartverk, Hønefoss.

Forside rapport, to personer som holder på med utgravning, røys, hav i bakgrunnen

Nedlastinger

Publisert

2023-02-24

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter