Overvåking av graving i St. Olavs gate, Harstad kommune

Gårdshaugen id 59383 Harstadgården

Forfattere

  • Jørn Erik Henriksen

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.7529

Emneord (Nøkkelord):

arkeologisk overvåking, arkeologi, jernalder , middelalder, gårdshaug, dyrkingslag, kokegrop

Sammendrag

Arkeologisk overvåking i St, Olavs gate, Harstad k. høsten 2022 resulterte i to dokumenterte anlegg og kulturlag i grøftekant/profil, alle datert yngre jernalder. Anleggene er tolket som henholdsvis ildsted/kokegrop, og en sikker kokegrop. Kulturlaget er et mulig dyrkingslag eller fossil åker. I det øvrige av tiltaksområdet under veibanen som skulle overvåkes, var kulturlagene fjernet eller sterkt forstyrret av moderne inngrep.

Resultatene er sammenstilt med resultater fra tidligere overvåkingsprosjekter; et tidligere samme år (2022), i 2005 og i 2000. Til sammen foreligger det ni dateringer til jernalder fra forskjellige kontekster. En samlet analyse konkluderer med at anlegg og kulturlag fremkommet i dette prosjektet, overvåkingen tidligere samme år og i 2000 har romlig sammenheng, og trolig også sammenheng i funksjoner. Data fra overvåkningene typer på at området har fremstått som en «åkerholme» som kan ha tiltrukket seg aktiviteter som matlaging og produksjon e.l. Kulturlag fra jernalder som tyder på fast bosetting, for eksempel et tunområde, ble påvist og dokumentert i 2005 ca, 50 m NØ for den foreslåtte «åkerholmen».

Mest sannsynlig har overvåkingsprosjektene dokumentert spor av gårdsdrift i Id. 59383-1 datert hele yngre jernalder, og kanskje også tilbake folkevandringstid (1 datering). Disse resultatene, sett i sammenheng med en gruppe løsfunn fra merovingertid gjort innenfor et lite område i nærheten, tyder på at det eksisterte et gravfelt knyttet til en eller flere gårder i området. Verken i dette, eller andre overvåkingsprosjekt er mellomalderens kulturlag funnet bevart. Disse er fjernet av moderen inngrep, men kontinuitet i gårdsbosetting på stedet gjennom mellomalderen er overveiende sannsynlig.     

Referanser

ANDREASSEN, D. M. 2000. Overvåking av kabelgrøft. (OPI-Kanal) i gårdshaugen «Harstadgården, Harstad k. Arkeologisk rapport, top. ark. UM

BERTELSEN, R. 1973. Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen. Magisteravhandling. Universitetet i Bergen

BERTELSEN, R. 1977. Gårdshaugen på Harstadgården. Befaringsnotat, top. ark. UM

BERTELSEN R. 1979. Farm mounds in North Norway, a review of recent research. Norwegian Archaeological Review, Vol. 12, no. 1, s. 48-56. DOI: https://doi.org/10.1080/00293652.1979.9965313

BERTELSEN, R. 1984. Farm mounds of the Harstad area. Quantitative investigations of accumulation characteristics. Acta Borealia, vol. 1, no. 1, s. 7 – 25. DOI: https://doi.org/10.1080/08003838408580303

BERTELSEN, R. 2002. Saurbekken i Harstad, in: Povl Simonsen (red.), Mellomalderarkeologi mellom Salten og Senja. Tromura kulturhistorie nr. 35, s. 15–20

BERTELSEN, R. 2019. Saurbekken i Harstad som forskningsarena. Et essay om et lite frø som ble sådd i 1965. Årbok for Harstad, s. 100-105

BRONK-RAMSEY. C. 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), s. 337-360. DOI: https://doi.org/10.1017/S0033822200033865

HENRIKSEN, J. E. 2021. Røkenes gård: Arkeologisk overvåking, gnr./bnr. 81/1, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Tromura nr. 61, Tromsø museums rapportserie

HENRIKSEN, J. E. 2024. Overvåking av graving i gårdshaugen på Harstadgården, Harstad k. TROMURA. Arkeologiske rapporter fra Norges arktiske universitetsmuseum 2024. Septentrio Academic publishing, Tromsø. DOI: https://doi.org/10.7557/trm.7415

LYSAKER, T. 1956. Trondenes bygdebok. Bind 3. Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad. Trondenes bygdeboknemd, Harstad

MARTENS, V. V. 2016. Preserving Rural Settlement Sites in Norway? Investigations of Archaeological Deposits in a Changing Climate. PhD-dissertation. Vrije Universiteit Amsterdam.

OPPVANG, J. 2020. St. Olavsgt. 57, Harstadgården id. 59383. Overvåkning av gravearbeid. UM Arkeologiske rapporter 2020.

REIMER, P. J., AUSTIN, W. E., BARD, E., BAYLISS, A., BLACKWELL, P. G., RAMSEY, C. B., ... & TALAMO, S. 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon, 62(4), s. 725-757. DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41

SJØVOLD, T. 1974. The iron age settlement of Arctic Norway: A study in the expansion of European iron age culture within the Arctic Circle: Late iron age (merovingian and viking periods). Tromsø Museums skrifter X: II. Tromsø

SØRGÅRD, Å. og OS, K. 2005. Overvåking av graving – utskifting av vann- og avløpsledninger – Harstadgårdsvegen – Åsvegen. Arkeologisk rapport, top. ark. UM

HARSTAD TIDENDE 19.7.1939, 16.05.1949 og 7.9.1964

Forside rapport, gravemaskin som graver en grøft i veg, gjerde og bygninger på begge sider av grøfta

Nedlastinger

Publisert

2024-04-23

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter