Fra abonnement til åpen tilgang

Et blikk på Units konsortieavtaler med krydder fra UiT

Authors

  • Lene Ottesen UiT The Arctic University of Norway

DOI:

https://doi.org/10.7557/15.5498

Abstract

Per mars 2020 har Norge 11 avtaler med akademiske forlag som sikrer umiddelbar åpen tilgang. UiT har sluttet seg til alle disse avtalene. I den spede begynnelse viser publiseringstallene at mer blir åpent tilgjengelig. Tidlige internasjonale erfaringer har pekt på det samme, men også at det koster. Avtalene oppfyller i store trekk nasjonale politiske krav og kravene i Plan S. Likevel er det usikkert hvilken retning vi beveger oss i. Avtaler med forlagene som inkluderer åpen tilgang bidrar til økt åpen publisering, men hvorvidt de også vil bidra til å redusere kostnader på sikt og å endre systemet gjenstår å se.

Author Biography

Lene Ottesen, UiT The Arctic University of Norway

Bachelor’s degree in Documentation Science, senior librarian

References

Bergstrom, T. C., Courant, P. N., Mcafee, R. P. & Williams, M. A. (2014). Evaluating big deal journal bundles. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(26), 9425. https://doi.org/10.1073/pnas.1403006111

Björk, B.-C. (2016). The open access movement at a crossroad: Are the big publishers and academic social media taking over? Learned Publishing, 29(2), 131-134. https://doi.org/10.1002/leap.1021

Brekke, T. (2016). Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater: Rapport til Kunnskapsdepartementet 14.06.2016. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/72e9794a183647e5b53ec39ba8cf516a/rapport-nasjonale-retningslinjer-for-apen-tilgang-til-forskningsresultater.pdf

cOAlition S. (2020). Plan S Making full and immediate Open Access a reality. Hentet 29.03 2020 fra https://www.coalition-s.org/

Copernicus, JMIR, MDPI, Ubiquity Press & Frontiers. (2020, 31.3.). Current Transformative Agreements Are Not Transformative: Position Paper – For Full, Immediate and Transparent Open Access. Hentet fra https://frontiersinblog.files.wordpress.com/2020/03/position-statement-transformative-agreements.pdf

Geschuhn, K. ([2020]). ESAC efficiency and standards for article charges - Guidelines for Transformative Agreements. Hentet 29.03 2020 fra https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/guidelines-for-transformative-agreements/

Kungliga Biblioteket. (2017). Utvärdering av offset-avtal – delrapport 2: Springer Compact och Institute of Physics. Kungliga biblioteket. Hentet fra http://openaccess.blogg.kb.se/files/2017/09/Utva%CC%88rdering-av-offset-avtal-SC-och-IOP-delrapport-2.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2017). Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Hentet 12. oktober 2017 fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-mal-og-retningslinjer-for-apen-tilgang-til-vitenskapelige-artikler/id2567591/

Lawson, S. (2017). Report on offset agreements: Evaluating current Jisc Collections deals. Year 2 – evaluating 2016 deals. Hentet fra https://figshare.com/articles/Report_on_offset_agreements_evaluating_current_Jisc_Collections_deals_Year_2_evaluating_2016_deals/5383861

Pinfield, S. (2019, 22.10.2019). The role of research libraries in supporting open science: The situation in UK and beyond. Innlegg presentert ved Høstseminar Norsk Fagbibliotekforening Trondheim, Trondheim. Abstract hentet fra https://nff-trondheim.norskbibliotekforening.no/2019/09/12/hostseminar-22-oktober-2019/

Pinfield, S., Salter, J. & Bath, P. A. (2017). A “Gold‐centric” implementation of open access: Hybrid journals, the “Total cost of publication,” and policy development in the UK and beyond. Journal Of The Association For Information Science And Technology, 68(9), 2248-2263. https://doi.org/10.1002/asi.23742

Røstvik, C. M. (2017). Publisering, penger og prestisje: Historien om hvordan akademisk publisering ble kommersialisert. Nytt Norsk Tidsskrift, 34(03), 301-309. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2017-03-07

Schimmer, R., Geschuhn, K. K. & Vogler, A. (2015). Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open access: A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper. ScienceOpen Research. https://doi.org/10.14293/S2199-1006.1.SOR-EDU.AJRG23.v1

Downloads

Published

2020-05-31