Hva med åpen læring?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/15.5501

Abstract

Nye erfaringer kan tvinge fram nye tanker og i noen tilfeller ny praksis. Våren 2020 ble et unikt semester på mange måter. Fra en dag til den neste ble digital undervisning normen og ordinære forelesninger og seminarer ble satt på pause. Kan vi bruke noen av disse erfaringene til å tenke nytt om deling av læringsressurser? Universitetsbiblioteket ønsker å knytte erfaringer fra det mangeårige arbeidet med åpen tilgang til forskning til de erfaringene som nå gjøres med digitalisering av undervisning. Er det på tide å tenke åpen undervisning på samme måte som vi tenker åpen forskning? Til tross for vesensforskjeller i både teori, metoder og praksis, ser vi også likheter som kan være med på å bane vei for en mer helhetlig tankegang omkring åpenhet i akademia.

Author Biography

Mariann Løkse, UiT The Arctic University of Norway

Cand.philol. in English Literature; Head of Department, Library Services, University Library

References

iKomp.no. https://result.uit.no/ikomp

NOU 2019:12 (2019). Lærekraftig utvikling: Livslang læring for omstilling og konkurranseevne. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

UiT Norges arktiske universitet. (2019). Drivkraft i nord. Hentet fra https://uit.no/om/art?p_document_id=355830&dim=179033

UNESCO (2019). Open Educational Resources (OER). Hentet fra https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer

Universitets- og høyskoleloven (2005). Lov om universiteter og høyskoler. LOV-2005-04-01-15. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=uhl.

Downloads

Published

2020-05-31