Seniorprosjektet 2017–2019

Sluttrapport

Abstract

God forvaltning og deling av forskningsdata er helt sentralt for å fremme transparens og kvalitet i forskningen. Seniorprosjektet (2017–2019) har tilbudt UiTs forskerseniorer hjelp med tilrettelegging av forskningsdata slik at dataene ikke går tapt. I samarbeid med den enkelte forsker har vi beskrevet datagrunnlaget og tilrettelagt for fremtidig åpen tilgang og publisering, der det har vært aktuelt.

Author Biography

Lars Figenschou, UiT The Arctic University of Norway
PhD in Evolutionary Biology; library research and publishing support
Published
2020-05-31