Mot åpen vitenskap ved UiT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/15.5516

Abstract

I denne teksten beskrives kort utviklingen med åpen publisering etter 2003, da Helge Salvesen holdt sitt foredrag om det nye fenomenet Open Access. Salvesen peker i sitt foredrag på noen sentrale dilemmaer i arbeidet med åpen tilgang, slik han så det i 2003. Noen av disse dilemmaene er fortsatt relevante i dagens publiseringsregime. Den gang var det særlig tilgjengeliggjøring av forskningsartikler i åpne arkiv og universitetenes holdning til dette som var bakteppet. I dag vil vi inkludere både åpen publisering og åpne arkiv i det mer omfattende feltet åpen forskning (Open Science), som også inkluderer bl.a. data og undervisning.

Author Biography

Johanne Raade, UiT The Arctic University of Norway

Cand.philol. in history, Library Director at UiT

Downloads

Published

2020-05-31