No. 9 (1997): Bibliografi over kandidatoppgaver i samfunnsfagene ved ISV Universitetet i Tromsø 1973-95