No 33 (2004)

Kongens reise til det ytterste nord. Dagbøker fra Christian IVs tokt til Finnmark og Kola i 1599

DOI: https://doi.org/10.7557/rt.33

Table of Contents

Per Einar Sparboe, Rune Blix Hagen
PDF
Jonas Carisius
PDF
Sivert Grubbe
PDF