No. 15 (1998): Tidsskriftdatabasen ved Universitetsbiblioteket i Tromsø

Om nye muligheter for administrasjon og tilgjengeliggjøring av tidsskrifter i et biblioteket
Published: 2015-02-10