No 15 (1998)

Tidsskriftdatabasen ved Universitetsbiblioteket i Tromsø

DOI: https://doi.org/10.7557/rt.15

Om nye muligheter for administrasjon og tilgjengeliggjøring av tidsskrifter i et biblioteket

Table of Contents

Tore Brattli
PDF