Fiskarbonden i solnedgang

Authors

  • Åsa Elstad

DOI:

https://doi.org/10.7557/5.7311

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Åsa Elstad

Pensjonist, tidligere førstekonservator i Museum Nord.

References

Austrem, Liv Marie og Ingebrigtsen, Guri 2001. Fiskarbonden og andre kvinnfolk. Orkana forlag, Stamsund.

Aarsæther, Ragnhild 1981. Kvinner som familieforsørgede og sjølforsørgede belyst ved nordnorske skattelister på 1500-tallet og 1600-tallet. I H. Gunneng og B. Strand (red.): Kvinnans ekonomiska ställning under nordisk medeltid. Lindome, Uppsala.

Balsvik, Randi Rønning 1991. Kvinner i nordnorske kystsamfunn. Historisk Tidsskrift, nr. 4. Den norske historiske foreining, Oslo.

Bjørklund, Ivar, Einar-Arne Drivenes og Siri Gerrard 1994. På vei til det moderne. I Nordnorsk kulturhistorie. Bd. 1: Det gjenstridige landet. Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo.

Borgos, Johan 1986. Utviklingen i kvinnerollen i fiskebondesamfunnet fra 1700-1865, Kvinnekår før og nå, seminarrapport. Vesterålsmuseet, Melbu.

Bratrein, Håvard Dahl 1994/95: Det nordnorske jordbruket - noen generelle trekk. Jord og gjerning. Norsk landbruksmuseum, Landbruksforlaget, Oslo.

Bratrein et al 1976. Drivandes kvinnfolk. Universitetsforlaget, Tromsø-Oslo-Bergen.

Bratrein, Håvard Dahl 2011. Fiskarbonden i solnedgang. Håløygminne, hefte 2. Hålogaland historielag, Harstad.

Brox, Ottar 1966. Hva skjer i Nord-Norge? En studie i norsk utkantpolitikk. Pax forlag, Oslo.

Brox, Ottar 1984. Nord-Norge - fra allmenning til koloni. Universitetsforlaget, Tromsø - Oslo - Bergen – Stavanger

Drivenes, Einar-Arne 1982. Fiskarbonden og de nordnorske bygdesamfunn. I R. Nilsen m.fl.: Folkemakt og regional utvikling. Pax forlag,Oslo.

Elstad, Åsa 2002. Arbeidsliv i fiskarbondesamfunn. Avhandling for dr.art. graden. Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Fulsås, Narve 1987.Husholdsøkonomi og kapitalistisk økonomi i Nordland, 1850-1950. Historisk Tidsskrift, Den norske historiske foreining, Oslo.

Johansen, Elisabeth 2022. Reis kjerringa! En minnehistorisk studie av tre kystkvinnemonumenter reist i perioden 1992 til 2005. Mastergradsoppgave i historie. Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, Oslo.

Lange, Even 1998. Samling om felles mål 1935-1970. Aschehougs Norgeshistorie. Aschehougs Forlag, Oslo.

Tjelmeland, Hallvard 1994. Det seinmoderne Nord-Noreg. Om tenestyting, tettstader og tusseladdar. I Drivenes, Einar-Arne, Hauan, Marit og Wold, Helge A. I Nordnorsk kulturhistorie. Bd. 1: Det gjenstridige landet. Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo.

Downloads

Published

2023-11-30

How to Cite

Elstad, Åsa. (2023). Fiskarbonden i solnedgang. Septentrio Conference Series, (2), 90–99. https://doi.org/10.7557/5.7311