No. 2 (2023): I spenninga mellom lokalhistorie og globalhistorie: Historiefaget ved UiT gjennom 50 år

Omslag til boka I spenninga mellom lokal- og globalhistorie: Historiefaget ved UiT gjennom 50 år

I begynnelsen av desember 1972 fant den første organiserte historieundervisningen (hovedfag) ved UiT sted. Grunnfagsundervisningen startet opp året etter, høsten 1973. For å markere historiefagets første 50 år ved universitetet, ble det holdt et to-dagers seminar i desember 2022. Denne publikasjonen inneholder 39 innlegg/kommentarer som ble holdt under seminaret, og viser noen glimt av historiefagets virke og utvikling gjennom de første 50 år. Forhåpentligvis vil denne publikasjonen bli et nyttig bidrag og en viktig kilde for den eller de som en gang skal skrive historiefagets historie ved UiT Norges arktiske universitet.

Published: 2023-11-30

Full Issue

Articles