Ordstilling – når rekkefølgen blir avgjørende

  • Tore Nesset UiT The Arctic University of Norway
  • Anastasia Makarova UiT The Arctic University of Norway

Abstract

Det heter seg at russisk har fri ordstilling. Det er både sant og usant. Det er riktig at du ofte kan flytte om på setningsleddene uten at setningene blir ugrammatiske (ukorrekte). Men det er ikke samme hvilken rekkefølge du velger. Russisk ordstilling er altså ikke fri, for ulike ordstillinger passer i ulike sammenhenger. I dette kapitlet skal vi se nærmere på noen hovedprinsipper som du får bruk for når du oversetter. Først gir vi deg norsk og russisk tekst i avsnitt 10.1 og 10.2, og så definerer vi kjernebegrepene tema og rema i 10.3. Vi ser nærmere på den såkalte V2-regelen i 10.4 og presenteringssetninger og setningskløving i 10.5-10.6. Du lærer om parentetiske ord, klitika og nektelsens plassering i 10.7-10.9, før vi kommer til tallord og ordstilling i 10.10. Avsnitt 10.11 er en kort oppsummering.

Klikk på lenkene nedenfor for å lære mer!

V2-regelen på norsk: En fallgrube når du oversetter (video) 

Setningskløving (video)

Øvelser til kapitlet

Øvelser til kapitlet (pdf)

 

Author Biography

Tore Nesset, UiT The Arctic University of Norway
Department of Language and Linguistics, Professor
Published
2016-11-01
How to Cite
Nesset, T., & Makarova, A. (2016). Ordstilling – når rekkefølgen blir avgjørende. Septentrio Educational, (1). https://doi.org/10.7557/8.3963