Hvordan påvirkes bunnfauna i en nordnorsk fjord av avgangsmasser fra en kobbergruve?

Forfattere

  • Anita Evenset
  • Paul E. Renaud
  • Hilde C. Trannum
  • Guttorm N. Christensen
  • Kristine B. Pedersen

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7124

Sammendrag

Norge er en av få nasjoner i verden som tillater undersjøisk deponering av avgangsmasser fra gruvedrift. Tidligere tiders filosofi basert på "ute av syne, ute av sinn" er imidlertid ikke et argument som fungerer i dagens samfunn. Det har derfor vært et sterkt fokus på  kunnskapsinnhenting knyttet til hvordan slik deponering påvirker marint miljø de senere år. 

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Anita Evenset

Anita Evenset har PhD i økotoksikologi. Hun er avdelingsdirektør for miljøavdelingen i Akvaplan-niva, og har mange års erfaring med forskning knyttet til spredning og effekter av forurensning.

Paul E. Renaud

Paul E. Renaud har PhD marinbiologi. Han er forsknings- og utviklingssjef for klima og miljø hos Akvaplan-niva, og har spesialkompetanse innen arktisk økologi.

Hilde C. Trannum

Hilde C. Trannum har PhD marinbiologi. Hun er seniorforsker hos Norsk Institutt for Vannforskning med hovedkompetanse innenfor bløtbunnsøkologi. Hun har flere års erfaring fra forskning og overvåking på effekter av gruveavgang.

Guttorm N. Christensen

Guttorm N. Christensen har Master i ferskvannsbiologi. Han er forsknings- og utviklingssjef for kystnær industri hos Akvaplan-niva, og har lang erfaring fra undersøkelser om forurensning i ferskvann og marint miljø, samt forskning og utredning på sjødeponier.

Kristine B. Pedersen

Kristine B. Pedersen har PhD i kjemi. Hun er seniorforsker hos Akvaplan-niva med mange års erfaring med grunnforurensning og utlekkingstester.

Referanser

Andersson, M., Finne, T.E., Jensen, L.K., Eggen, O.A. 2018. Geochemistry of a copper mine tailings deposit in Repparfjorden, northern Norway. Sci. Tot. Environ. 644: 1219-1231. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.385

Pedersen, K. B., Jensen, P. E., Sternal, B., Ottosen, L. M., Henning, M. V., Kudahl, M. M., Junttila, J., Skirbekk, K., Frantzen, M. 2017. Long-term dispersion and availability of metals from submarine mine tailing disposal in a fjord in Arctic Norway. Environ. Sci. Pollut. Res. 25: 32901-32912. https://doi.org/10.1007/s11356-017-9276-y

Pedersen, K.B., Jensen, P.E., Sternal, B., Ottosen, L.M., Henning, M.V., Kudahl, M.M., Junttila, J., Skirbekk, K., Frantzen, M. 2018. Long-term dispersion and availability of metals from submarine mine tailing disposal in a fjord in Arctic Norway. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 25: 32901-32912. https://doi.org/10.1007/s11356-017-9276-y

Pedersen, K.B., Lejon, T., Evenset, A. 2022. Tailored leaching tests as a tool for environmental management of sea. J. Mar. Sci. Eng. 2022, 10, 405. https://doi.org/10.3390/jmse10030405

Pedersen, K.B., Lejon, T., Jensen, P.E., Ottosen, L.M., Frantzen, M., Evenset, A. 2022. Impacts of climate change on metal leaching and partitioning for submarine mine tailings disposal. Marine Pollution Bulletin. 2022, 184, 114197. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114197

Ramirez-Llodra, E., Trannum, H.C., Andersen, G.S., Baeten, N.J., Brooks, S.J., Escudero-Oñate, C., Gundersen, H., Kleiv, R.A., Ibragimova, O., Lepland, A., Nepstad, R., Sandøy, R., Schaanning, M.T., Shimmield, T., Yakushev, E., Ferrando-Climent, L., Høgaas, P.H. 2022. New insights into submarine tailing disposal for a reduced environmental footprint: Lessons learnt from Norwegian fjords. Mar. Pollut. Bull. 174: 113150. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.113150

Ramirez-Llodra, E., Trannum, H.C., Evenset, A., Levin, L.A., Andersson, M., Finne, T.-E., Hilario, A., Flem, B., Christensen, G., Schaanning, M.T., Vanreusel, A., 2015. Submarine and deep-sea mine tailing placements: A review of current practices, environmental issues, natural analogs and knowledge gaps in Norway and internationally. Mar. Pollut. Bull. 97: 13-35. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.05.062

Trannum, H.C., Pedersen, K.B., Renaud, P.E., Christensen, G.N., Evenset, A. 2023. Recolonisation and recovery of an Arctic benthic community subject to mine-tailings deposits. Journal of Sea Research 191 (2023) 102327. https://doi.org/10.1016/j.seares.2022.102327

Nedlastinger

Publisert

2023-06-28