Vol 69 Nr. 2 (2023): Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord