Barentshavet under oppvarming – sårbarhet og risiko for økosystemer

Forfattere

  • Raul Primicerio

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7125

Sammendrag

Et varmere klima fører til raske temperaturendringer i Arktis, med hurtig tap av havis og endrede habitater for mange arter. Varmere havstrømmer og smelting av havis åpner samtidig for økt menneskelig tilstedeværelse og bruk av arktiske havområder. Slike endringer påvirker hvordan arktiske økosystemer eksponeres for miljøstressorer, og fører til økt sårbarhet i disse systemene. Man ser dermed et tydeligere behov for en mer klimatilpasset forvaltning.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Raul Primicerio

Raul Primicerio er professor i økologi og evolusjon ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han er seniorforsker og rådgiver ved Havforskningsinstituttet, og samarbeider i ICES ekspertgrupper om økosystemvurdering. Primicerio jobber med økologiske effekter av klimaendringer og med samlet påvirkning i flere nasjonale og EU prosjekter og er leder av forskningsprogrammet CLEAN ved Framsenteret.

Referanser

Fossheim, M., Primicerio, R., Johannessen, E., Ingvaldsen, R., Aschan, M., Dolgov, A. 2015. Recent warming leads to a rapid borealization of fish communities in the western Arctic. Nature Climate Change 5: 673-677. https://doi.org/10.1038/nclimate2647

Frainer, A., Primicerio, R., Kortsch, S., Aune, M., Dolgov, A.V., Fossheim, M., Aschan, M. 2017. Climate-driven changes in functional biogeography of Arctic fish communities. Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS 114: 12202-12207. https://doi.org/10.1073/pnas.1706080114

Ingvaldsen, R.B., Assman, K.M., Primicerio, R., Fossheim, M., Polyakov, I.V., Dolgov, A.V. 2021. Physical manifestations and ecological implications of Arctic Atlantification. Nature Reviews Earth and Environment 2: 874-889. https://doi.org/10.1038/s43017-021-00228-x

Kortsch, S., Primicerio, R., Fossheim, M., Dolgov, A., Aschan, M. 2015. Climate change alters the structure of arctic marine foodwebs due to poleward shifts of boreal generalists. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282 (1814): 20151546. https://doi.org/10.1098/rspb.2015.1546

Pecuchet, L., Blanchet, M-A., Frainer, A., Husson, B., Jørgensen, L.L., Kortsch, S., Primicerio, R. 2020. Novel feeding interactions amplify the impact of species redistribution on an Arctic food web. Global Change Biology 26: 4894-4906. https://doi.org/10.1111/gcb.15196

Nedlastinger

Publisert

2023-06-28