Menneskelige aktiviteter og pelagiske sjøfugler i avsidesliggende marine farvann: ute av syne, ute av sinn?

Forfattere

  • Arnaud Tarroux
  • Sébastien Descamps
  • Marie-Anne Blanchet
  • Per Fauchald
  • Jens Boldingh
  • Hallvard Strøm

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7126

Sammendrag

Mange av sjøfuglbestandene verden rundt går kraftig ned, uten at vi helt forstår hvorfor. Pelagiske sjøfugler bruker store deler av livet langt ute på havet, helt ute av syne. Sporingsmetoder av både sjøfugl og menneskelige aktiviteter gjør det nå mulig å undersøke hvor og når sjøfuglene kan være mest sårbare. I prosjektet SEAstress ser vi på disse problemstillingene over hele Nord-Atlanteren.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Arnaud Tarroux

Arnaud Tarroux er forsker i økologi ved Norsk Institutt for Naturforskning, og jobber blant annet med samlede effekter av menneskelige aktiviteter på sjøfugl.

Sébastien Descamps

Portrett av Sébastien DescampsSébastien Descamps er sjøfuglforsker ved Norsk polarinstituttet. Han fokuserer påsjøfugldemografi og bestandsdynamikk iforhold til miljøendringer.

Marie-Anne Blanchet

Headshot of Marie-Anne BlanchetMarie-Anne Blanchet jobber med romlig økolog ved Norsk polarinstitutt. Hun fokuserer på Arktiske arter romslige strategier i forhold til miljøendringer.

Per Fauchald

Headshot of Per FauchaldPer Fauchald er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Sammen med Anita Evenset var han med å opprette og lede MIKON. Han er marinøkolog og har i mange år jobbet med tverrfaglig forskning knyttet til miljø og bærekraft.

Jens Boldingh

Headshot of Jens Boldingh DebenardJens Boldingh Debernard er havforsker ved Meteorologisk institutt og jobber med modeller og fremtidsscenarier for sjøis og Arktisk klima.

Hallvard Strøm

Headshot of Hallvard StrømHallvard Strøm er seksjonsleder og forsker ved Norsk Polarinstitutt. Han er sjøfugløkolog med fokus på populasjonsdynamikk, utbredelse og miljøgifter hos arktiske sjøfugler. Strøm er arktisk koordinator i sjøfuglprogrammet SEAPOP, og er leder for det internasjonale sporingsprogrammet for sjøfugl – SEATRACK.

Referanser

Global Fishing Watch (https://globalfishingwatch.org)

SEATRACK (www.seapop.no/seatrack)

MARCIS (https://www.nina.no/english/Sustainable-society/Marcis)

Aniceto, A.S., Ferguson, E.L., Pedersen, G. m.fl. 2022. Temporal patterns in the soundscape of a Norwegian gateway to the Arctic. Sci Rep 12, 7655. https://doi.org/10.1038/s41598-022-11183-y

Fauchald, P., Tarroux, A., Amélineau, F., Bråthen, V.S. m.fl. 2021.Year-round distribution of Northeast Atlantic seabird populations: applications for population management and marine spatial planning. Mar Ecol Prog Ser 676:255-276. https://doi.org/10.3354/meps13854

Nedlastinger

Publisert

2023-06-28