Kartskapernes Norge – fra renessansens forestillingsverden til opplysningstidens grensedragninger

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7447

Emneord (Nøkkelord):

Norge, Norden, Nordområdene, kartografi, tidlig nytid

Sammendrag

Gamle kart forteller om hva mennesker før oss trodde, visste og kunne. For Norges del forteller kartene historien om hva de lærde på kontinentet visste om oss, hvordan de så på oss og hva de interesserte seg for her i nord. Fra midten av 1700-tallet – da norske karttegnere begynte å komme ordentlig på banen – forteller kartene om hva vi visste om oss selv. Historien om kartleggingen av Europas nordligste region starter på 1400-tallet. Konteksten må vi imidlertid tilbake til antikken for å finne. 

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Benedicte Gamborg Briså, Nasjonalbiblioteket

Benedicte Gamborg Briså er karthistoriker og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Arbeider ved Nasjonalbibliotekets kartsenter og har ansvar for Nasjonalbibliotekets kartsamling. Nordområdenes tidlige karthistorie er blant hennes spesialfelt

Referanser

Ginsberg, William B.: Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482-1601, Septentrionalium Press, New York 2006.

Ginsberg, William B.: Maps and Mapping of Norway 1602-1855, Septentrionalium Press, New York 2009.

Ginsberg, William B.: Sea Charts of Norway 1585-1812, Septentrionalium Press, New York 2012.

Ptolemy in Perspective; use and criticism of his work from Antiquity to the nineteenth century, red. Alexander Jones, Dordrecht 2010.

Berggren, J. Lennart & Jones, Alexander: Ptolemy's Geography: an annotated translation of the theoretical chapters, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2000.

Seaver, Kirsten A.: «Saxo meets Ptolemy: Claudius Clavus and the ‘Nancy map’» i Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol 67:2, 2013 s. 72-86. https://doi.org/10.1080/00291951.2013.784353 DOI: https://doi.org/10.1080/00291951.2013.784353

Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742−1745, b. 3 ved Lars Ivar Hansen og Tom Schmidt, Norsk historisk kjeldeskrift-institutt, Oslo 1985.

Ovenstad, Olai: Militærbiografier. Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814, bd. II. Oslo 1948-1949.

Nedlastinger

Publisert

2024-05-14