«Emellomm Grønllandt oc Rytzlandt»: Grønlands forhold til omverden på gamle kart

Forfattere

  • Ian Peter Grohse UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7503

Emneord (Nøkkelord):

Grønland, Sápmi, Russland, tidlig nytid, 1500-tallet, kartografi, nordområdekart, 1400-tallet

Sammendrag

Alle som kaster et blikk på et moderne kart, vil skjønne at Grønland ligger langt unna Russland. For fem hundre år siden var ikke dette like opplagt. I denne artikkelen skal vi se nærmere på en misoppfatning om Grønland som var utbredt på den tiden da de eldste kartene over nordområdene ble trykt.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Ian Peter Grohse, UiT Norges arktiske universitet

Ian Peter Grohse er førsteamanuensis i eldre historie ved UiT Norges arktiske universitet. Han har blant annet arbeidet med Norge og Norges konges oversjøiske skattland i høy- og senmiddelalderen.

Referanser

Aspaas, P.P. (2024), Nordnorske stedsnavn på 1500-tallets kart. Ottar, Vol 70, nr 1–2. https://doi.org/10.7557/ottar.7506 DOI: https://doi.org/10.7557/ottar.7506

Beyer, H. utg. (1928), Om Norgis Rige av Absalon Pederssøn Beyer, Bergen.

Briså, B.G. (2024), Kartskapernes Norge – fra renessansens forestillingsverden til opplysningstidens grensedragninger. Ottar, Vol 70, nr 1–2. https://doi.org/10.7557/ottar.7447

Brøgger, A.W. utg. (2000), Kongespeilet, Oslo.

Chekin, L.S. (2017). A Russian discovery in the Arctic ocean at the time of Columbus, Nordlit 39, 2017, https://doi.org/10.7557/13.4203 DOI: https://doi.org/10.7557/13.4203

Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forhold, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middelalderen. 22 bd., red. Christian C.A. Lange m.fl., Christiania - Oslo, 1847-1995.

Hansen, H. (2024), Vardøhus och Finnmark på tidigmoderna kartor. Ottar, Vol 70, nr 1–2. https://doi.org/10.7557/ottar.7504 DOI: https://doi.org/10.7557/ottar.7504

Karlsson, K.H. & Storm, G. red. (1901). Finmarkens Beskrivelse: brev til Pave Leo den 10de fra erkebiskop Erik Walkendorf, Kristiania.

Magnússon, F. & Rafn, C.C. (1838-45). Grønlands historiske mindesmærker. bd. 1-3, 1838-1845.

Seaver, K.A. (2013). Saxo meets Ptolemy: Claudius Clavus and the 'Nancy map' Norsk Geografisk Tidsskrift 67, https://doi.org/10.1080/00291951.2013.784353 DOI: https://doi.org/10.1080/00291951.2013.784353

Nedlastinger

Publisert

2024-05-14