Vardøhus och Finnmark på tidigmoderna kartor

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7504

Emneord (Nøkkelord):

Vardø, Vardøhus, Finnmark, kartografi, nordområdekart, 1500-tallet, 1600-tallet, tidlig nytid

Sammendrag

Det nordnorska landskapet var länge föremål för omfattande mytbildning och fascination, vilket tog sig uttryck i mer eller mindre fantasifyllda skildringar i både text och bild. På de första tryckta kartorna över Skandinavien är Nordnorge över huvud taget inte igenkännbart. På ett tidigt stadium blev dock Vardøhus, följt av Finnmark, givna företeelser på kartor över de nordligaste områdena och de blev snabbt omistliga informationspunkter för tidens kartografer. Vardøhus och Finnmark kom i mångt och mycket att definiera de tidiga avbildningarna av landsdelen. 

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Henning Hansen, Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet og UiT Norges arktiske universitet.

 

Henning Hansen, phd, arbetar som forskningsbibliotekarie vid Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet och UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsintressen inkluderar läsnings- och bibliotekshistoria och historisk kartografi.

Referanser

Balzamo, E. (2014). "The Geopolitical Laplander : From Olaus Magnus to Johannes Schefferus", Journal of Northern Studies, 8(2), (29-43), https://doi.org/10.36368/jns.v8i2.783 DOI: https://doi.org/10.36368/jns.v8i2.783

Ehrensvärd, U. (1977). Lucas Waghenaer och sjökarteringen av Skåne. Årsbok - Skånes hembygdsförbund. (41-59)

Ehrensvärd, U. (2006). Nordiska kartans historia: från myter till verklighet. Helsingfors: Schildt.

Forss, C. (2018). The Old, the New and the Unknown: The Continents and the Making of Geographical Knowledge in Seventeenth-Century Sweden. Diss. Stockholms universitet. Åbo: Iloinen tiede.

Jones, M. (2020) "History of cartography of the Nordic countries", Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 74:4, 209-213, https://doi.org/10.1080/00291951.2020.1809512 DOI: https://doi.org/10.1080/00291951.2020.1809512

Jørgensen, Dolly och Virginia Langum (2018). Visions of North in Premodern Europe. Turnhout: Brepols Publishers, https://doi.org/10.1484/M.CURSOR-EB.5.112872 DOI: https://doi.org/10.1484/M.CURSOR-EB.5.112872

McGhee, R. (2005). The Last Imaginary Place: a Human History of the Arctic world. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oso/9780192807304.001.0001 DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780192807304.001.0001

Reeploeg, S. (2015), "Northern Maps: Re-negotiating Space and Place in the Northern Isles and Norway in the Eighteenth Century", Northern Scotland, Volume 6 Issue 1, (24-48), https://doi.org/10.3366/nor.2015.0086 DOI: https://doi.org/10.3366/nor.2015.0086

Nedlastinger

Publisert

2024-05-14