Måleegenskaper ved den norske versjonen av Beck Anxiety Inventory for ungdom og unge voksne (BAI)

Forfattere

  • Carina Lisøy Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør https://orcid.org/0000-0002-5681-6354
  • Kristin Martinsen Institutt for Psykologi, Universitetet i Oslo; Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

DOI:

https://doi.org/10.21337/0080

Emneord (Nøkkelord):

Angst, Ungdom

Sammendrag

Beskrivelse: Beck Anxiety Inventory (BAI) er et selvrapporteringsinstrument for angstsymptomer utviklet av Beck, Epstein, Brown og Steer i 1988. Norsk versjon ble oversatt av Tone Andersen i 2005, og rettighetshavere er NCS Pearson Inc. BAI inneholder 21 ledd målt på en 4 poengs Likert-skala som danner en sumskår. Målgruppen er ungdommer eller voksne fra alderen 17 år og oppover. Skjemaet tar 5 – 10 minutter å fylle ut for respondenter med normale leseferdigheter. Fortolkning krever kompetanse tilsvarende klinisk psykolog eller lege.

Litteratursøk: Vi søkte etter skandinaviske publikasjoner som rapporterte måleegenskaper eller normdata for BAI i utvalg av ungdom eller unge voksne med gjennomsnittsalder under 26 år. Av 838 referanser, ble 13 inkluderte. Bare én av publikasjonene (en masteroppgave) var en psykometrisk studie.

Psykometri: En studie fant at deltakere med angstdiagnoser skåret høyere på BAI enn deltakere med depresjon. Kriterievaliditet for BAI ble undersøkt i en publikasjon, som rapporterte at BAI hadde lav diagnostisk nøyaktighet. Konvergerende validitet, vurdert ved korrelasjonskoeffisienter mellom BAI og andre angstmål, varierte fra «utilstrekkelig» til «utmerket». Faktorstruktur ble undersøkt i en publikasjon, som ikke var fagfellevurdert, og det er stor usikkerhet knyttet til faktorstrukturen til BAI i skandinaviske utvalg, og også internasjonalt. Indre konsistens var rapportert i 11 publikasjoner, og alle fant høy indre konsistens for samlede BAI skårer. God til utmerket test-retest reliabilitet ble funnet i tre publikasjoner. BAI normdata, indikasjoner på endringssensitivitet eller måleinstrumentets invarians ble ikke funnet rapportert i de inkluderte publikasjonene.

Konklusjon: Måleegenskapene til den skandinaviske versjonen av BAI er i liten grad dokumentert i utvalg av ungdom eller unge voksne i Skandinavia. Vi anbefaler å benytte måleinstrumentet med forsiktighet blant ungdom og unge voksne frem til gode måleegenskaper av skandinaviske versjoner av BAI er dokumentert.

Referanser

Antonovsky, H., & Sagy, S. (1986). The development of a sense of coherence and its impact on responses to stress situations. Journal of Social Psychology, 126(2), 213-226.

Bagheri, Z., Noorshargh, P., Shahsavar, Z. & Jafari, P. (2021) . Assessing the measurement invariance of the 10 item Centre for Epidemiological Studies Depression Scale and Beck Anxiety Inventory questionnaires across people living with HIV/AIDS and healthy people. BMC Psychology, 9, 42. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00546-1

Bardhoshi, G., Duncan, K. & Erford, B. T. (2016). Psychometric Meta-Analysis of the English Version of the Beck Anxiety Inventory. Journal of Counseling & Development, 94(3), 356-373. https://doi.org/10.1002/jcad.12090

Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G. & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56(6), 893-897. https://doi.org/10.1037//0022-006x.56.6.893

Beck, A. T. & Steer, R. A. (2005). Beck Anxiety Inventory: Manual, Norsk versjon (T. Anderssen, Oversetter.). Pearson Inc. (Original publisert 1987).

Beck, A. T. & Steer, R. A. (1993). Beck Anxiety Inventory. Psychological Coorporation

Beck, A. T. & Steer, R. A. (1991). Relationship between the beck anxiety inventory and the Hamilton anxiety rating scale with anxious outpatients. Journal of Anxiety Disorders, 5(3), 213-223. https://doi.org/10.1016/0887-6185(91)90002-b

Beck A.T., Steer R. A., & Brown G. K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory-II. Psychological Corporation.

Berg, M., Rozental, A., de Brun Mangs, J., Nasman, M., Stromberg, K., Viberg, L. et al. (2020). The Role of Learning Support and Chat-Sessions in Guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Adolescents With Anxiety: A Factorial Design Study. Frontiers in Psychiatry, 11(503). http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00503

Blom, E. H., Larsson, J. O., Serlachius, E. & Ingvar, M. (2010a). The differentiation between depressive and anxious adolescent females and controls by behavioural self-rating scales. Journal of Affective Disorders, 122(3), 232-240. https://doi.org/10.1016/j.jad.2009.07.006

Blom, E. H., Serlachius, E., Larsson, J.-O., Theorell, T., Ingvar, M., Henje Blom, E. C. et al. (2010b). Low Sense of Coherence (SOC) is a mirror of general anxiety and persistent depressive symptoms in adolescent girls - a cross-sectional study of a clinical and a non-clinical cohort. Health and Quality of Life Outcomes, 8(58). https://doi.org/10.1186/1477-7525-8-58

Borden, J. W., Peterson, D. R. & Jackson, E. A. (1991). The Beck Anxiety Inventory in nonclinical samples: Initial psychometric properties. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 13(4), 345-356. https://doi.org/10.1007/BF00960446

Bø, R., Aker, M., Billieux, J. & Landro, N. I. (2016). Binge Drinkers Are Fast, Able to Stop - but They Fail to Adjust. Journal of the International Neuropsychological Society, 22(1), 38-46. http://dx.doi.org/10.1017/S1355617715001204

Chapman, K. L., Williams, S. R., Mast, B. T.,, Woodruff-Borden, J. (2009). A confirmatory factor analysis of the Beck Anxiety Inventory in African American and European American young adults. Journal of Anxiety Disorders, 23(3), 387-392. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2008.12.003

Clark, J. M., Marszalek, J. M., Bennett, K. K., Harry, K. M., Howarter, A. D., Eways, K. R., & Reed, K. S. (2016). Comparison of factor structure models for the Beck Anxiety Inventory among cardiac rehabilitation patients. Journal of Psychosomatic Research, 89, 91–97. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2016.08.007

Cook, D. R. (1994) Internalized Shame Scale: Professional Manual. Channel Press.

Chang, A. M., Chau, J. P. & Holroyd, E. (1999). Translation of questionnaires and issues of equivalence. Journal of Advance Nursing, 29(2), 316-322. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.00891.x

Cummings, C. M., Caporino, N. E. & Kendall, P. C. (2014). Comorbidity of anxiety and depression in children and adolescents: 20 years after. Psychological Bulletin, 140(3), 816-845. https://doi.org/10.1037/a0034733

de Beurs, E., Wilson, K. A., Chambless, D. L., Goldstein, A. J., & Feske, U. (1997). Convergent and divergent validity of the Beck Anxiety Inventory for patients with panic disorder and agoraphobia. Depression and Anxiety, 6(4), 140–146. https://doi.org/10.1002/(sici)1520-6394(1997)6:4<140::aid-da2>3.0.co;2-g

Derogatis, L. R. (1983). SCL-90-R: Administration, Scoring and Procedures: Manual II. Clinical Psychometric Research.

European Federation of Pscyhologists’ Association (EFPA). (2013). EFPA Review model for the description and evaluation of psychological tests: Test review form and notes for reviewers, v 4.2.6: EFPA

Fentz, H. N., Arendt, M., O'Toole, M. S., Rosenberg, N. K. & Hougaard, E. (2011). The role of depression in perceived parenting style among patients with anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 25(8), 1095-1101. http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2011.07.008

Fydrich, T., Dowdall, D. & Chambless, D. L. (1992). Reliability and validity of the beck anxiety inventory. Journal of Anxiety Disorders, 6(1), 55-61. https://doi.org/10.1016/0887-6185(92)90026-4

Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 1337-1345. https://doi.org/10.1097/00004583-200111000-00015

Hosmer, D.W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. (2013) Applied Logistic Regression. 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc., https://doi.org/10.1002/9781118548387

Jarvholm, K., Olbers, T., Peltonen, M., Marcus, C., Flodmark, C. E., Gronowitz, E. et al. (2021). Depression, anxiety, and suicidal ideation in young adults 5 years after undergoing bariatric surgery as adolescents. Eating and Weight Disorders, 26(4), 1211-1221. http://dx.doi.org/10.1007/s40519-020-01024-0

Johles, L., Gustafsson, H., Jansson-Frojmark, M., Classon, C., Hasselqvist, J. & Lundgren, T. (2020). Psychological Flexibility Among Competitive Athletes: A Psychometric Investigation of a New Scale. Frontiers in Sports & Active Living, 2, 110. https://doi.org/10.3389/fspor.2020.00110

Kabacoff, R. I., Segal, D. L., Hersen, M., & Van Hasselt, V. B. (1997). Psychometric properties and diagnostic utility of the Beck Anxiety Inventory and the state-trait anxiety inventory with older adult psychiatric outpatients. Journal of Anxiety Disorders, 11(1), 33-47. https://doi.org/10.1016/S0887-6185(96)00033-3

Leyfer, O. T., Ruberg, J. L., & Woodruff-Borden, J. (2006). Examination of the utility of the Beck Anxiety Inventory and its factors as a screener for anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 20(4), 444-458.)

Marks, I. M., & Mathews, A. M. (1979). Brief standard self-rating for phobic patients. Behaviour Research and Therapy, 17(3), 263–267. https://doi.org/10.1016/0005-7967(79)90041-X

Nordhagen, T. (2001). Beck Anxiety Inventory: Translation and Validation of a Norwegian Version. (Master`s Thesis). Institute for Clinical Psychology, University of Bergen, Bergen. Hentet fra: https://hdl.handle.net/1956/1776

Nordhagen, T., Pallesen, S., & Nordhus, I. H. (2000). Norwegian Version of the BAI. (Unpublished

manuscript). Institute for Clinical Psychology, University of Bergen, Bergen.

Osman, A., Barrios, F. X., Aukes, D., Osman, J. R. & Markway, K. (1993). The Beck Anxiety Inventory: Psychometric properties in a community population. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 15(4), 287-297. https://doi.org/10.1007/BF00965034

Osman, A., Hoffman, J., Barrios, F. X., Kopper, B. A., Breitenstein, J. L. & Hahn, S. K. (2002). Factor structure, reliability, and validity of the Beck Anxiety Inventory in adolescent psychiatric inpatients. Journal of Clinical Psychology, 58(4), 443-456. https://doi.org/10.1002/jclp.1154

Osman, A., Kopper, B. A., Barrios, F. X., Osman, J. R. & Wade, T. (1997). The Beck Anxiety Inventory: Reexamination of factor structure and psychometric properties. Journal of Clinical Psychology, 53(1), 7-14. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199701)53:1<7::AID-JCLP2>3.0.CO;2-S

Piotrowski, C. (2018). The status of the Beck inventories (BDI, BAI) in psychology training and practice: A major shift in clinical acceptance. Journal of Applied Biobehavioral Research, 23(3), e12112. https://doi.org/10.1111/jabr.12112

Piotrowski, C., & Gallant, N. (2009). Research use of clinical measures for anxiety in the recent psychological literature. Journal of Instructional Psychology, 36(1), 84– 86.

Rosenberg, M. (1965) Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.

Ryum, T., Kennair, L. E. O., Hjemdal, O., Hagen, R., Halvorsen, J. O. & Solem, S. (2017). Worry and metacognitions as predictors of anxiety symptoms: A prospective study. Frontiers in Psychology,8 2017, ArtID 924, 8. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00924

Siwe, K. & Wijma, K. (2015). Validation of the Fear of Pelvic Examination Scale (F-PEXS)-measuring students' fear of performing a pelvic examination. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 36(1), 23-28. doi: http://dx.doi.org/10.3109/0167482X.2014.994500

Solem, S., Hjemdal, O., Vogel, P. A. & Stiles, T. C. (2010). A Norwegian version of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised: Psychometric properties. Scandinavian Journal of Psychology, 51(6), 509-516. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9450.2009.00798.x

Spielberger, C. D. (1983). State-Trait Anxiety Inventory for Adults (STAI-AD) [Database record]. APA PsycTests. https://doi.org/10.1037/t06496-000

Tavakol, M. & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. International Journal of Medical Education, 2, 53-55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd

Trizano-Hermosilla, I, Gálvez-Nieto L. J., Alvarado, M. J., Saiz, L. J., Salvo-Garrido, S. (2021). Reliability Estimation in Multidimensional Scales: Comparing the Bias of Six Estimators in Measures with a Bifactor Structure. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.508287

Vaskinn, A., & Egeland, J. (2012). Testbruksundersøkelsen: En oversikt over tester brukt av norske psykologer. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 49(7), 658-665

Vikan, A., Rugset, A. & Hassel, A. M. (2010a). Outpatients' ratings of use and efficiency of emotion regulation strategies. Nordic Psychology, 62(3), 50-66. http://dx.doi.org/10.1027/1901-2276/a000016

Vikan, A., Hassel, A. M., Rugset, A., Johansen, H. E. & Moen, T. (2010b). A test of shame in outpatients with emotional disorder. Nordic Journal of Psychiatry, 64(3), 196-202. http://dx.doi.org/10.3109/08039480903398177

Nedlastinger

Ytterligere filer

Publisert

2023-02-23

Hvordan referere

Lisøy, C., & Martinsen, K. (2023). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Beck Anxiety Inventory for ungdom og unge voksne (BAI). PsykTestBarn, 13(1), 1–16. https://doi.org/10.21337/0080

Utgave

Seksjon

Kunnskapsoppsummeringer