Intervju med Kjetil Solvik

Eivind Bråstad Jensen

Full Text:

PDF (Norsk)

DOI: https://doi.org/10.7557/15.4389

Abstract

Teksten gjengir et intervju foretatt med Kjetil Solvik, 18. november 2008.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Eivind Bråstad Jensen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.