No. 37 (2018): Universitetspionerene – en intervjusamling ved Eivind Bråstad Jensen

					View No. 37 (2018): Universitetspionerene – en intervjusamling ved Eivind Bråstad Jensen
I forbindelse med 40-årsmarkeringen for Universitetet i Tromsø i 2008 og fusjonen mellom Universitetet og Høgskolen i Tromsø i 2009, gjennomførte Eivind Bråstad Jensen en rekke intervjuer med personer som har spilt viktige roller for universitetet og/eller høgskolen i en tidlig fase. Flere av intervjuene har stått på trykk før, men publiseres her for første gang i en samlet, elektronisk utgave.
Published: 2018-02-07