Hugin ser tilbake: Formidlingsartikler av ansatte ved Universitetsbiblioteket i Tromsø, 1999–2006

  • Helge Salvesen UiT The Arctic University of Norway

Abstract

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har siden 1984 hatt Ulf Dreyers utforming av Odins to ravner Hugin og Munin som logo for Universitetet. Hver morgen flyr ravnene ut i verden for å samle ny viten. Hva de ser, forteller de til Odin om kvelden når de kommer tilbake og setter seg på hans skuldre. Sammen representerer de Odins sjel, noe deres navn vitner om: tanke og minne. Myten forklarer Odins allvitenhet. Arbeidet med å formidle universitetets aktivitet sto sentralt alt fra etableringstida. Den første universitetsavisa het «Universitetet i Tromsø» og utkom fra juni 1970. Ved universitetets sentralarkiv har Kristin Lønner Opdahl undersøkt hva som finnes av informasjon om internavisene våre. Ved arkivet finnes eksemplarer av den første avisa fra 1970–1973. Det er ingen informasjon i siste utgave fra 1973 om bakgrunnen for nedlegging. Men alt fra 1972 kom en ny internavis ut – «UNITERN». Den ble utgitt i hele 20 år fram til 1992, og ble videreført av «Mimes brønn» som ble utgitt fra 1992-1995. Med «Tromsøflaket», som ble utgitt fra 1992–2005, kom diskusjonen opp om elektronisk utgiving av internavisen. Det ble en heftig diskusjon om dette, og det endte med at «Tromsøflaket» ble utgitt både på papir og elektronisk. Den hittil siste formidlingspublikasjonen ved universitetet var «Labyrint», som eksisterte fra 2007 til 2016. Dette var et påkostet blad som ble utgitt på papir. Med dagens elektroniske medier har de papirbaserte internaviser utspilt sin rolle. Gjennom den elektroniske skriftserien «Hugins øye» har Universitetsbiblioteket ønsket å gi små gløtt inn i det vitensenter biblioteket representerer. Det var et mål å kunne presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Det var også et mål å gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger. Brorparten av artiklene i denne samlingen, 35 stykker, stammer fra «Hugins øye». De ble opprinnelig publisert i tidsrommet 1999–2006. De resterende 21 artiklene er Universitetsbibliotekets bidrag til «Tromsøflaket» i perioden 2002–2003. Bakgrunnen for at de gjenutgis her, er todelt. For det første ligger det i et Universitetsbiblioteks vesen å systematisere og ta vare på den kunnskapen som samles inn. Nyttige formidlingsartikler bør ikke forsvinne ved neste systemoppdatering, men heller gis varig liv i sikre kanaler. For det andre feirer universitetet i år sitt 50-årsjubileum. Det er en utmerket anledning til å skue tilbake og se hva ravnene har samlet og formidlet av kunnskap i årenes løp. Dermed ser dette Ravnetrykket dagens lys.

Author Biography

Helge Salvesen, UiT The Arctic University of Norway
professor emeritus, forhenværende bibliotekdirektør
Published
2018-12-18