No. 38 (2018): Hugin ser tilbake: Formidlingsartikler av ansatte ved Universitetsbiblioteket i Tromsø, 1999–2006

Denne artikkelsamlingen omfatter artikler som ble publisert av Universitetsbiblioteket i Tromsø i to artikkelserier: Hugins øye (februar 1999 – desember 2000 og mars 2003 – oktober 2006) og Tromsøflaket (nr 1 2002 – nr 2 2003). Her presenterte Universitetsbiblioteket ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til sine brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Artiklene bidro også til å gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra Universitetsbibliotekets samlinger.
Published: 2018-12-18

Articles