Utviklingen i Open Access ved UiT 2011–2019

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/15.5506

Abstract

Dette er ment som en historisk oversikt over utviklingen i viktige tall på Open Access-området (OA, dvs. åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner på nettet) fra og med 2011 til og med 2019. Universitetet i Tromsø, nå UiT Norges arktiske universitet, vedtok sin første OA-policy i universitetsstyremøtet i oktober 2010. 2011 er dermed det første virkeåret, mens 2019 er siste året vi har helårstall for. Statistikken er avgrenset til fagfellevurderte artikler i vitenskapelige tidsskrift og serier. Tre tema diskuteres særskilt, det er: fordelingen mellom «Gull OA» og «Grønn OA», administrasjonen av UiTs publiseringsfond og vitenarkivet Munin.

Author Biographies

Jan Erik Frantsvåg, UiT The Arctic University of Norway

Bankøkonom, cand.mag. in social sciences (Bergen), Master in Documentation Science (Tromsø). Academic librarian, research and publishing support, working in the field of Open Access.

Per Pippin Aspaas, UiT The Arctic University of Norway

PhD in History of Science; head of library research and publishing support, University Library

Downloads

Published

2020-05-31