Språkvalg på grensa: Flerspråklig utdanning i Kirkenes

  • Hilde Sollid Department of Languages and Linguistics, University of Tromsø
Keywords: flerspråklighet, utdanning, språkvalg, språkpolitikk, språkideologi, Kirkenes

Abstract

Tema i denne artikkelen er norsk-russisk flerspråklighet i den norske grunnskolen. Mer konkret dreier denne artikkelen seg om prosjektet Russisk morsmål som andrespråk i Kirkenes i Sør-Varanger kommune. I analysen settes fokus på forholdet mellom språkvalg på mikroplan, og hvordan disse valgene henger sammen med språkpolitiske og språkideologiske prosesser både lokalt og nasjonalt. I tillegg vil analysen belyse hvordan en statsgrense virker inn på menneskenes daglige språkliv og den vil belyse hvordan erfaringene til tradisjonelle språklige minoriteter som samisk, kvensk og finsk blir aktualisert i språkpolitikken knytta til ny migrasjon til Norge.

Author Biography

Hilde Sollid, Department of Languages and Linguistics, University of Tromsø
Professor
Published
2013-01-30