Sosiale roller og lokale og globale interesser i vurderingen av språksituasjoner

Authors

  • Florian Hiss Department of Languages and Linguistics, University of Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.2471

Keywords:

språklig mangfold, språkdød, samisk, sosiale roller, media, heteroglossi

Abstract

Kommer det samiske språket til å dø ut? Trusler mot det språklige mangfoldet og mulig språkdød er hyppig diskutert i det flerspråklige Nord-Norge. Deltakere i denne diskursen er talere, lokale aktører, forskere og fageksperter, statlige myndigheter, politikere og glo­bale organisasjoner som UNESCO. Denne studien tar utgangspunkt i tre ulike vurde­ringer av den samiske språksituasjonen og språkenes fremtidsperspektiver som ble presen­tert i forskjellige medietekster. Tekstanalysen viser hvordan disse representasjo­nene av språksituasjonen involverer ulike sosiale roller og rollesett, og hvordan evalue­ringene påvirkes av disse. Operasjonaliseringen av rollesett i diskursen kan innebære konflikter mellom ulike interesser og effekter i kommunikasjonsprosessen, blant annet mellom globale og lokale perspektiver. Analysen viser at det er viktig å betrakte den diskursive konstruksjonen av trusler og varsler om truende språkdød i lyset av de ulike sosiale rollene og interessene som på ulike nivå deltar i å lage diskursen.

Author Biography

Florian Hiss, Department of Languages and Linguistics, University of Tromsø

stipendiat

Downloads

Published

2013-01-30