Åvtebaakoe – Forord

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.7076

Keywords:

South Saami, foreword

References

Bergsland, Knut. 1946. Røros-lappisk grammatikk: et forsøk på strukturell språkbeskrivelse. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B. Skrifter; 43. Aschehoug, Oslo.

Jonasson, David. 2006. Den sydsamiska partikeln hov. Ms. Umeå universitet.

Published

2023-08-30