To nye dialektordbøger fra Nordvestjylland

Authors

  • Torben Arboe Aarhus University

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.7089

Keywords:

Thy, Udtaleordbog, Generel ordbog, Fonetisk, Leksikografisk, Database, Illustrationer, Særlige udtaletræk

Abstract

I afsnit 1 omtales kort traditionen mht. dialektordbøger i Danmark, i afsnit 2 beskrives en mindre, allerede udgivet ordbog over dialekten i Thy, Thy-udtaleordbog (2020, 192 s.), i afsnit 3-4 en større, generel ordbog over thybomålet (ca. 800 s. i A4-format), som forventes klar til udgivelse i 2023. Afsnit 2: Udtaleordbogen gengiver udtaleformer, som de er noteret i dels dialektale digtsamlinger fra 1930’erne og frem, dels dialektale ordlister mv. modtaget senere. Første del af udtaleordbogen er ordnet alfabetisk efter dialektordene, anden del alfabetisk efter de rigsdanske ord, der er brugt som oversættelse af dialektordene. Afsnit 3: Den generelle ordbog bygger på en stor ordsamling (ca. 17.000 kartotekssedler) fra især ét sogn i Nordthy med fonetisk gengivelse af udtalen af de enkelte ord, nuanceret oversættelse til rigsdansk, eksempelsætning(er), faste ordforbindelser, talemåder, oplysninger om sprogbrugen mv. Denne ordsamling blev først indtastet i en database, Thybasen, og derpå via excel-ark overført til word-filer som grundlag for en leksikografisk redaktion af ordene med opdeling i dels homonymer, dels underbetydninger i de enkelte artikler. På flere kartotekssedler er tegnet skitser af de ting, der omtales; de gengives via en professionel tegner som illustrationer i ordbogen. Afsnit 4: Nærmere om behandlingen af centrale fonetiske særtræk (vestjysk stød mv.) i den generelle Thy-ordbog.

References

Arboe, Torben (1987): Har det nordvestjyske vokalsystem 4 åbningsgrader? Danske folkemål. 29. København: C.A. Reitzels forlag: 1-49.

Arboe, Torben (2006): Dialekt og regionalsprog. Thy – landet mod nordvest. Forlaget Knakken / Museet for Thy og Vester Hanherred: 279-288.

Arboe, Torben (2020): Thy-Udtaleordbog. Thy / Aarhus: Foreningen Thybomål.

Arboe, Torben (under udg.): Thy-Ordbog. Dialekter i Thy i mands minde. 1-2. Thisted: Forlaget Knakken.

Aasen, Ivar (1850): Ordbog over det norske Folkesprog. Kristiania.

Balle, Torsten (1967): Notation af lange vokaler i Ty. Sprog og Kultur. 27. Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning / Universitetsforlaget i Aarhus: 45-48.

Ejskjær, Inger og Poul Andersen (1984-1987): Sydsamsisk. 1-2. København: Akademisk forlag / C.A. Reitzels forlag.

Feilberg, H.F. (1886-1914): Ordbog over jyske almuesmål. 1-4. København: H.H. Thieles bogtrykkeri.

Jul Nielsen, Bent (1984): Signalement af vendelbomålet. Ord & Sag. 4. Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning: 25-36.

Jul Nielsen, Bent og Magda Nyberg (1995): Ordbog over Den danske dialekt i Angel. København: C.A. Reitzels forlag.

Jysk Ordbog: jyskordbog.dk (2000ff.). Redigeret A-Lo, ordbogskartotek Lu-Å. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ottsen, M.B. (1963-1969): Hostrup-Dansk. II. Ordbog. 1-5. (Udg.:) Ella Jensen og Magda Nyberg. København: J.H. Schultz forlag.

Ringgaard, K. (1960): Vestjysk stød. (Disputats). Universitetsforlaget i Aarhus.

Skautrup, Peter (1927-1968): Et Hardsysselmål. 1-2. København: Th. Linds Efterfølger.

Skyum, A. C. (1948-1954): Morsingmålets Ordforråd. 1-2. Universitetsforlaget i Aarhus.

Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer. (1992ff.). København: Institut for Dansk Dialektforskning. C.A. Reitzels forlag.

Downloads

Published

2023-12-21