Grønlandske dialekter og retskrivningen

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.7093

Keywords:

dialekter, migration, standard sprog

Abstract

I artiklen beskrives dialektale forskelle som er et resultat af migrationerne af Thulekulturen. Tre migrationer former dialekterne vestgrønlandsk, østgrønlandsk og nordgrønlandsk. Dialekterne imellem er der både leksikale og lydlige forskelle, hvor østgrønlandsk og nordgrønlandsk skiller sig meget mere ud end de vestgrønlandske dialekter. Centralvestgrønlandsk er basis for standardsproget og standardiseringen af sproget startede allerede i midten af 18-tallet, hvor det i dag bruges i det offentlige institutioner samt i skolerne, som undervisningssprog.

References

Berge, A. (2011). Topic and Discourse Structure in West Greenlandic Agreement Constructions. Lincoln: UNP – Nebraska. https://doi.org/10.2307/j.ctt1df4g18 DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1df4g18

Bjørnum, S. (2003). Grønlandsk grammatik. Nuuk: Atuagkat.

Bugge, A., & Holtved, E. (1962). Omrking den grønlandske retskrivning. københavn: Ministeriet for Grønland.

Christensen, B. H. (2001). Dialekten i Sydgrønland: en grønlandsk i-dialekt. København: Eskimologis Skrifter, nr. 16.

Christensen, N., & Ebbesen, H. (1985). Thule. Itsaq - i gamle dage. Arktisk Institut nr. 2.

Dorais, L.-J. (1981). Some Notes on The Language of East Greenland. Études Inuit, Vol 5, Supplementary Issue, 43–70.

Dorais, L.-J. (2010). The language of the Inuit syntax, semantics, and society in the Arctic. Montreal: McGill-Queen's University Press. https://doi.org/10.1515/9780773581623 DOI: https://doi.org/10.1515/9780773581623

Edwards, J. (2009). Language and identity: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511809842 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511809842

Egede, P. (1760). Grammatica Grönlandica Danico-Latina. Havniæ: Gottmann. Frid. Kisel.

Ferguson, C. (1987). Standardisation as a Form of Language Spread. I P. L. (ed), Language Spread and Language Policy: Issues, Implications, and case studies (Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics (s. 189–199). Georgetown University Press.

Fortescue, M. (1984). The origin of the I-Dialect Phenomenon in Greenland. Etudes Inuti Studies, Vol 8 (2), s. 91–98.

Fortescue, M. (1986b). What Dialect Distribution Can Tell Us of Dialect Formation in Greenland. Arctic Anthropology Vol. 23, No. 1/2, s. 413–422.

Fortescue, M. (1991). Inuktun, an introduction to the language of Qaanaaq, Thule, en introduktion til Thulesproget. København: Institut for Eskimologi, Københavns Universitet.

Fortescue, M. (1993). A comparative manual of affixes for the Inuit dialects of Greenland, Canada, and Alaska. København: Meddelser om Grønland, Man & Society 4, Nyt Nordisk Forlag.

Fortescue, M. (1997). Dialect distribution and small group interaction in Greenlandic Eskimo. I P. McConvell, & N. Evans, Archaeology and Linguistics (s. 111–122). Melbourne: Oxford University Press.

Frederiksen, K., & Olsen, C. (2017). Det grønlandske sprog idag. Nuuk: Forsoningskommissionen Selvstyret i Grønland.

Grønlands Statistik. (u.å.). Uddannelse. Hentet oktober 2023 fra https://stat.gl/dialog/topmain.asp?lang=da&subject=Uddannelse&sc=UD

Grønlands Statistik. (u.å.). Befolkning. Hentet oktober 2023 fra https://stat.gl/dialog/topmain.asp?lang=da&sc=BE

Gulløw, H. (2012). Grønlands forhistorie og dialekterne (Årg. nr. 2). Det grønlandske selskab.

Haugen, E. (1966). Dialect, Language, Nation. American Anthropologist, Vol. 68, No. 4, s. 922–935. https://doi.org/10.1525/aa.1966.68.4.02a00040 DOI: https://doi.org/10.1525/aa.1966.68.4.02a00040

Haugen, E. (1972). The ecology of language: essays by Einar Haugen. Selected and introduced by Anwar S. Dil. Standford: Standford University Press.

Inatsisartutloven (2010). Inatsisartutlov om sprogpolitik (Lovgivning 7, 19. maj 2010). Hentet fra https://nalunaarutit.gl/Groenlandsk-lovgivning/2010/ltl-07-2010?sc_lang=da

Iserasuaat. (2023, 12. maj). Prøver i Grønlandsk. Hentet fra https://iserasuaat.gl/emner/folkeskole/den_afsluttende_evaluering/fag-og-proever/groenlandsk?sc_lang=da

Jacobsen, B. (1991). Recent phonetic changes in the Polar Eskimo dialect. Études Inuit Vol 15, 1, s. 51–73.

Jacobsen, B. (1996). An Investigation of Reading and Writing Greenlandic. I Proceedings from the Thirteenth Scandinavian Conference of Linguistics, RUC (s. 407–419). Roskild: Roskilde Universitetsforlag.

Jacobsen, B. (1997). Ortografiske faktorers betydning for stavning og læsning i grønlandsk. Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning, 189–208.

Jørgensen, M. R. (2018). Radioens gennembrud i Grønland. Hentet fra Grønlands musik (Kalaallit nipilersugaat) https://grlmusik.iatuagaq.iserasuaat.gl/?id=147

Kahn, L., & Valijärvi, R.-L. (2022). West Greenlandic. An essential grammar. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315160863 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315160863

Kleinschmidt, S. (1871). Den grønlandske ordbog. Kjøbenhavn: H.F. Jørgensen. Louis Kleins Bogtrykkeri.

Kleinsmidt, S. (1851). Grammatik der grönländischen Sprache mit theilweisem Einschluss des Labradordialects. Berlin: G. Reimer. Digitalized 2014 Royal Danish Library. https://doi.org/10.1515/9783111698830 DOI: https://doi.org/10.1515/9783111698830

Langgård, K. (1998). An examination of Greenlandic awareness of ethnicity and national self-consciousness. Études/Inuit/Studies, Vol. 22 nr. 1, s. 83–107.

Langgård, K. (2003). Magt og demokrati – og sprog. I G. Winther, Demokrati og magt i Grønland (s. 215–236). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Langgård, K. (2010). Greenlandic Literature from Colonial Times to Self-covernment. I K. Langgård, & K. Thisted, Form Oral Tradition to Rap (s. 119–222). Nuuk: Ilismatusarfik/Forlaget Atuagkat.

Leonard, S. (2015). Some Ethnolinguistic Notes on Polar Eskimo. Bern, Switzerland: Peter Lang AG, International Academic Publishers. https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0736-8 DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0736-8

Lindelof, A. (2008). KNR 50 år – Altid til tjeneste (KNR ukiuni 50-ni – kiffartuussiuartoq). Viborg: Forlaget Atuagkat.

Manniche, J. (2002). Sprogbeherskelse og Herskersprog – om sprog og kolonialisme i Grønland i 1800-tallet. Århus: Aarhus Universitet, Historisk Institut.

Nielsen, F. (2019). Vestgrønlandsk grammatik. København: Books on Demand; Nuuk: Learn Greenlandic.

Nielsen, F. (2022). Literacy and Christianity in Greenland. I P. R. Stern, The Inuit World (s. 187-205). London, England; New York, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429275470-14 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429275470-14

Nielsen, U., & Kleivan, B. (1984). KNR-TV's første år – de lytter til radioen. Nuuk: Pilersuiffik.

Olsen, C. (2001). Standardisering i grønlandsk og Oqaasileriffiks rolle. Sprog i Norden, s. 9–16.

Patrick, D., Murasugi, K., & Palluq-Cloutier, J. (2018). Standardization of Inuit Languages in Canada. I C. a. Lane, Standardizing Minority Languages: Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery (s. 135–153). New York/London: Routledge, Critical Studies in Multilingualism.

Pedersen, H. (1988). Sprogplanlægning i Grønland 1721–1979, Specialeafhandling. Aarhus: Afdeling for Grønlandsk, Institut for Lingvistik, Aarhus Universitet.

Petersen, J. (1967). Ordbogêraq. tássa. kalâtdlit oKausîsa agdlangnerinik najorKutagssiaK. København: Ministeriet for Grønland.

Rischel, J. (1975). Asymmetric Vowel Harmony in Greenlandic Fringe Dialects. University of Copenhagen: Annual report of the Institute of Phonetics, ARIPUC 9. https://doi.org/10.7146/aripuc.v9i.130963 DOI: https://doi.org/10.7146/aripuc.v9i.130963

Rischel, J. (1986). Geografisk dialekfordeling og lydforandringer i grønlandsk. I G. l. Ilisimatusarfik, Vort sprog – vor kultur (s. 123–142). Nuuk: Grønlands Landsmuseum.

Robbe, P., & Dorais, L.-J. (1986). Tunumiit oraasiat. Tunumiut oqaasii. Det østgronldlandske sprog. The East Greenlandic inuit language. La langue du Groenland de l'est. Québec: Université Laval, Nordicana 49.

Rud, S. (2017). Grønland til debat 1905–39. Uddannelse, sprog og lønpolitik. I H. C. (Redaktør), Grønland. Den Arktiske koloni (s. 238–281). København: Gad.

Statistics Canada (2022, 17. august). While English and French are still the main languages spoken in Canada, the country's linguistic diversity continues to grow. Hentet fra https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220817/dq220817a-eng.htm

Storch, M. (1999 (1914)). Sinnattugaq (Drømmen). Nuuk: Atuakkiorfik.

Tersis, N. (2008). Forme et sens des mots du tunumiisut: lexique inuit du Groenland oriental: lexique-tunumiisut-anglais-danois. Louvain; Paris; Dudley, MA: Peeters.

Tersis, N. (2010). Clause dependency relations in East Greenlandic Inuit. I I. Brill, Clause linking and clause hierarchy syntax and pragmatics. Syntax and Pragmatics (s. 581–601). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Pub. Company. https://doi.org/10.1075/slcs.121.18ter DOI: https://doi.org/10.1075/slcs.121.18ter

Thalbitzer, W. (1923). The Ammassalik Eskimo: contributions to the ethnology of the East Greenland natives (Årg. 2). København: Meddelser om Grønland.

Trondhjem, N. (2013). Kalaallisut oqaasilerineq. Ilinniartitsisup atuagaa. Nuuk: Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag.

Underbjerg, N., Christensen, & Ebbesen, H. (1984). Angmassalik. Itsaq – i gamle dage. Arktisk Institut nr. 1.

United Nations Regional Information Centre for Western Europe. (2019, 19. februar). The politics of language in Greenland. https://unric.org/en/the-politics-of-language-in-greenland/

Wright, S. (2004). Language Policy and Language Planning. From Nationalism to globalization. London: Palgrave Macmillan UK: Imprint: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230597037 DOI: https://doi.org/10.1057/9780230597037

Downloads

Published

2023-12-21