Sprogholdninger i center og periferi

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.7099

Keywords:

sprogholdninger, center, periferi, standardisering, dialekt, sociolingvistisk forandring

Abstract

Artiklen præsenterer resultaterne af en undersøgelse af underbevidste sprogholdninger til lokale, regionale og københavnske stemmeprøver i en mindre by og et lokalt center i Sønderjylland og Nordjylland. Resultaterne er vidt forskellige. I Nordjylland er der ikke store forskelle mellem vurderingerne i center og periferi, her er sprogbrugen ikke vigtig for vurderingerne, til gengæld vurderes drengestemmer konsekvent mere positivt end pigestemmer. I Sønderjylland vurderes de lokale, dialekttalende stemmer positivt i den mindre by, imens de københavnske stemmer opvurderes i det lokale center. Resultaterne tolkes inden for rammerne af sociolinguistic change (Coupland 2009) og ses som en afspejling af forskelligartede samfundsudviklinger, der har medført forskellige grundlag for sproglig opmærksomhed og for brugen af lokal sprogbrug. Resultaterne gør det muligt at fremsætte hypoteser om, at regionale nordjyske træk formentlig vil blive brugt også i fremtiden, hvorimod sønderjysk dialekt brugt som umarkeret hverdagssprog formentlig ikke har nogen fremtid.

References

Androutsopoulos, Jannis. 2014. Mediatization and sociolinguistic change: Key concepts, research traditions, open issues. In Mediatization and Sociolinguistic Change, Jannis Androutsopoulos (red.). Berlin: DeGruyter. 3–48. https://doi.org/10.1515/9783110346831.3 DOI: https://doi.org/10.1515/9783110346831.3

Britain, David. 2002. Space and Spatial Diffusion. In The Handbook of Language Variation and Change, J.K. Chambers, Peter Trudgill og Natalie Schilling-Estes (red.), Blackwell. 603–37. https://doi.org/10.1111/b.9781405116923.2003.00033.x DOI: https://doi.org/10.1111/b.9781405116923.2003.00033.x

Christensen, Rune Haubo Bojesen.2019. Ordinal – Regression Models for Ordinal Data. R package version 2019.12.10.

Coupland, Nicolas. 2009. Dialects, standards and social change. In Language Attitudes, Standardization and Language Change: Festschrift for Tore Kristiansen, Marie Maegaard, Frans Gregersen, Pia Quist og Jens Normann Jørgensen (red.), Oslo: Novus. 27–50.

Coupland, Nikolas. 2014. Sociolinguistic change, vernacularization and broadcast British media. In Mediatization and Sociolinguistic Change, Jannis Androutsopoulos (red.). Berlin: DeGruyter. 67–96. https://doi.org/10.1515/9783110346831.67 DOI: https://doi.org/10.1515/9783110346831.67

Coupland, Nikolas. 2016. Five Ms for sociolinguistic change. In Sociolinguistics: Theoretical Debates, Nikolas Coupland (red.). Cambridge: Cambridge University Press. 433–454. https://doi.org/10.1017/CBO9781107449787.021 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107449787.021

Garrett, Peter. 2010. Attitudes to Language (Key Topics in Sociolinguistics). Cambridge: Cambridge University Press.

Gregersen, Frans og Inge Lise Pedersen. 1991. The Copenhagen Study in Urban Sociolinguistics. København.

Hansen, Sune Jon. 2014. At komme fra ‟udkanten”: Om sted, stedsans og unges uddannelsesstrategier i et socialt rum under forandring – belyst gennem et casestudie af Hirtshals, en havneby på den nordjyske vestkyst. Upublisered ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Hansen, Inger Schoonderbeek. 2020. Jow, de taler stadig dialekt! – sallingbomål i Jebjerg 1995–2020. Ord & Sag 40: 55–60.

Hansen, Inger Schoonderbeek og Yonatan Goldshtein. 2021. Popular Geopolitics and the Conceptualization of Linguistic Norm Centres. Journal of Postcolonial Linguistics 5. 204–225. https://iacpl.net/jopol/issues/journal-of-postcolonial-linguistics-52021/ (tilgået 10. maj 2023)

Johnstone, Barbara. 2010. Indexing the Local. In Handbook of Language and Globalization, Nicolas Coupland (red.). Wiley-Blackwell, Chichester. 386–405. https://doi.org/10.1002/9781444324068.ch17 DOI: https://doi.org/10.1002/9781444324068.ch17

Kristiansen, Tore. 2001. Two Standards: One for the Media and One for School. Language Awareness. 10(1): 9–24. https://doi.org/10.1080/09658410108667022 DOI: https://doi.org/10.1080/09658410108667022

Kristiansen, Tore. 2009. The macro-level social meaning of late-modern Danish accents. Acta Linguistica Hafniensia 41: 167–92. https://doi.org/10.1080/03740460903364219 DOI: https://doi.org/10.1080/03740460903364219

Kristiansen, Tore. 2010. Attitudes, ideology and awareness. In The SAGE Handbook of Sociolinguistics, Ruth Wodak, Barbara Johnstone og Peter Kerswill (red.). SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC. 265–278. https://doi.org/10.4135/9781446200957.n20 DOI: https://doi.org/10.4135/9781446200957.n20

Kristiansen, Tore. 2015. Sprogholdninger blandt unge på Bornholm. Danske Talesprog 15. 209–233.

Kristiansen, Tore. 2017. Kvantitative studier i køn- og aksang-ideologi hos unge danskere. Danske Talesprog 17: 161–90.

Kristiansen, Tore, Tina Bruun og Merete Havgaard. 2002. Sprogholdninger hos unge i Nakskov. Danske Talesprog 3. 17–70.

Labov, William. 1984. Field methods of the Project on Linguistic Change and Variation. In Language in Use J. Baugh og J. Sherzer (red.). Englewood Cliffs: Prentice Hall. 28–53.

Lambert, W.E., R.C. Hodgson, R.C. Gardner og S. Fillenbaum. 1960. Evaluational reactions to spoken lanugauges. Journal of abnormal and Social Psychology. 44–51. https://doi.org/10.1037/h0044430 DOI: https://doi.org/10.1037/h0044430

Liddell, Torrin M. og John K. Kruschke. 2018. Analyzing ordinal data with metric models: What could possibly go wrong?, Journal of Experimental Social Psychology, 79: 328–348. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2018.08.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jesp.2018.08.009

Maegaard, Marie og Malene Monka. 2020. Pattern of Dialect Use: Language Standardization at Different Rates. In Standardization as Sociolinguistic Change a Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas, Marie Maegaard, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen og Andreas Candefors Stæhr (red.), Routledge, New York/London. 27–46. https://doi.org/10.4324/9780429467486-2 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467486-2

Maegaard, Marie. 2001. Jeg er da stolt af at jeg er sønderjyde – altså sådan forholdsvis – Om sprogbrug og sprogholdninger hos sønderjyske unge. Danske Talesprog 2: 77–166.

Maegaard, Marie. 2005. Language attitudes, norm and gender: A presentation of the method and results from a language attitude study. Acta Linguistica Hafniensia 37. 55–80. https://doi.org/10.1080/03740463.2005.10416083 DOI: https://doi.org/10.1080/03740463.2005.10416083

Maegaard, Marie. 2007. Udtalevariation og –forandring i københavnsk – en etnografisk undersøgelse af sprogbrug, sociale kategorier og social praksis blandt unge på en københavnsk folkeskole. Danske Talesprog 8.

Maegaard, Marie, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen og Andreas Candefors Stæhr (red.). 2020. Standardization as Sociolinguistic Change a Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas, Routledge, New York/London. https://doi.org/10.4324/9780429467486 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467486

Maegaard, Marie, Pia Quist, Nicolai Pharao. 2020. Genkendelse, sprogholdninger og standardisering: Nye fund i Bylderup, Hirtshals og Nexø. Danske Talesprog 20: 143–174.

Maegaard, Marie og Pia Quist. 2020 Perception, Recognition, and Indexicality: Experimental Investigations of Variation in Northern Jutland, Southern Jutland, and on Bornholm. In Standardization as Sociolinguistic Change – a Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas, Marie Maegaard, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen og Andreas Candefors Stæhr (red.), Routledge, New York/London. 145–168.

Monka, Malene. 2020. Southern Jutland: Language Ideology as a Means to Slow Down Standardization. In Standardization as Sociolinguistic Change – a Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas, Marie Maegaard, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen og Andreas Candefors Stæhr (red.), Routledge, New York/London. 70–118. https://doi.org/10.4324/9780429467486-3 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467486-3

Monka, Malene. 2013. Sted og sprogforandring – en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid hos mobile og bofaste informanter fra Odder, Vinderup og Tinglev. Danske Talesprog 13: 1–336. https://doi.org/10.7146/nys.v1i49.22905 DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v1i49.22905

Monka, Malene og Henrik Hovmark. 2016. Sprogbrug blandt unge i Bylderup anno 2015. Danske Talesprog 16: 73–114.

Moore, Emma. 2006. ‘You tell all the stories’: Using narrative to explore hierarchy within a Community of Practice. Journal of Sociolinguistics 10 (5): 611–640. https://doi.org/10.1111/j.1467-9841.2006.00298.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9841.2006.00298.x

Mortensen, Kristine Køhler. 2019. At tale lokalt normalt i Hirtshals. Sprogideologier blandt tre generationer i Nordjylland. Danske Talesprog 19: 182–214.

Mortensen Kristine Køhler. 2020. Northern Jutland: Local Positioning and Global Orientation In Standardization as Sociolinguistic Change – a Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas Marie Maegaard, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen og Andreas Candefors Stæhr (red.), Routledge, New York/London. 80–113. https://doi.org/10.4324/9780429467486-4 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467486-4

Nielsen, Bent Jul. 1984. Bidrag til vendelbomålets fonologi. Del I. Dialekten i Tornby, Akademisk Forlag, København.

Olrik, Britta. 1974. Adverbierne ‟her” og ‟der” i dobbelt belysning. Dialektstudier 3: 169–249.

Olsen, Karen Marie. 1949. Synchronisk beskrivelse af Aabenraa Bymaal. Danske Folkemål 16. 5–66.

Pedersen, Inge Lise. 2016. Talesproget i Ålborg hvordan lyder det egentlig? Er det nordjysk, eller bare jysk. Danske Talesprog 16: 115–136.

Pharao, Nicolai og Tore Kristiansen. 2019. Reflections on the relation between direct/indirect methods and explicit/implicit attitudes. Linguistics Vanguard 5. 1–7. https://doi.org/10.1515/lingvan-2018-0010 DOI: https://doi.org/10.1515/lingvan-2018-0010

Quist, Pia. 2009. Multietnolekt – del af stilistiske praksisser i storbyen. NyS, Nydanske Sprogstudier 37: 10–33. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v37i37.13471

R Core Team. 2021. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: Foundation for Statistical Computing. www.R-project.org.

Scheuer, Jann, Anne Larsen, Marie Maegaard, Malene Monka og Kristine Køhler Mortensen. 2020. Language Ideologies: A Key to Understanding Language Standardization. In Standardization as Sociolinguistic Change – a Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas Marie Maegaard, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen og Andreas Candefors Stæhr (red.), Routledge, New York/London. 190–219. https://doi.org/10.4324/9780429467486-8 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467486-8

Sharma, Devyani og Robin Dodsworth. 2020. Language variation and social networks. Annual Review of Linguistics. 341–361. https://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011619-030524 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011619-030524

Zahn, Christopher J. og Robert Hopper. 1985. Measuring Language Attitudes: The Speech Evaluation Instrument. Journal of Language and Social Psychology 4(2): 113–123. https://doi.org/10.1177/0261927X8500400203 DOI: https://doi.org/10.1177/0261927X8500400203

Downloads

Published

2023-12-21