Dekolonial dialektologi

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.7241

Keywords:

Dialekt, Grønland, kolonialisme

Abstract

Artiklen præsenterer begrebet dekolonial dialektologi gennem først en teoretisk indramning i form af centrale postkoloniale og dekoloniale pointer, som dernæst illustreres med Grønland som case. Det vises hvordan kolonialisme både har haft betydning for den konkrete sproglige situation i Grønland i dag, samt det vi ved om den. Afslutningsvis præsenteres et netop påbegyndt forskningsprojekt om grønlandske dialekter hvor det forsøges at arbejde dekolonialt.

References

Andersen, Astrid, Kirsten Hvenegård-Lassen og Ina Knobblock. 2015. Feminism in postcolonial Nordic spaces. NORA – Nordic Journal of Feminist Gender Research 23(4): 239–45. https://doi.org/10.1080/08038740.2015.1104596 DOI: https://doi.org/10.1080/08038740.2015.1104596

Christensen, Birthe Hedegaard. 2006. Dialekten i Sydgrønland: en grønlandsk i-dialekt. Eskimologis Skrifter 16.

Coupland, Nikolas. 2016. Five Ms for sociolinguistic change. In Sociolinguistics: Theoretical Debates, redigeret af Nikolas Coupland. Cambridge, Cambridge University Press. Pp. 433–454. https://doi.org/10.1017/CBO9781107449787.021 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107449787.021

Jacobsen, Birgitte. 1991. Recent phonetic changes in the Polar Eskimo dialect. Études Inuit 15.

Dansk Institut for International Studier (2007): Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 – En historisk udredning. https://www.diis.dk/publikationer/afvikling-groenlands-kolonistatus-1945-54

Deumert, Ana og Nkululeko Mabandla. 2018. Beyond Colonial Linguistics: The Dialectic of Control and Resistance in the Standardization of isiXhosa. In Standardizing Minority Languages: Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery, redigeret af Pia Lane, James Costa og Haley De Korne. New York, Routledge. Pp. 200-221.

Deumert, Ana og Anne Storch. 2020. Introduction: Colonial linguistics then and now. In Colonial and Decolonial Linguistics: Knowledges and Epistemes, redigeret af Ana Deumert, Anne Storch og Nick Shepherd. Oxford, Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198793205.001.0001 DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198793205.001.0001

Edwards, John. 2009. Language and Identity. Cambridge, Cambridge University Press.

Fortescue, Michael. 1986. En introduktion til Upernavikdialekten. København. Institut for Eskimologi, Københavns Universitet

Fortescue, Michael. 1991. En introduktion til Thulesproget. København. Institut for Eskimologi, Københavns Universitet.

Gal, Susan. 2018. Visions and Revisions of Minority Languages: Standardization and Its Dilemmas. In Standardizing Minority Languages: Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery, redigeret af Pia Lane, James Costa og Haley De Korne. New York, Routledge.

Grosfoguel, Ramón. 2007. The epistemic decolonial turn: Beyond political-economy paradigms. Cultural Studies 21(2): 211-223. https://doi.org/10.1080/09502380601162514 DOI: https://doi.org/10.1080/09502380601162514

Grosfoguel, Ramón. 2011. Decolonizing post-colonial studies and paradigms of political-economy: Transmodernity, decolonial thinking and global coloniality. Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World 1(1): 1–37. https://doi.org/10.5070/T411000004 DOI: https://doi.org/10.5070/T411000004

Gudiksen, Asgerd (2023, denne udgivelse). Leksikalsk variation i de danske ømål. Nordlyd 47(2): 109–118. https://doi.org/10.7557/12.7085

Haraway, Donna. 1988. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies 14(3): 575–99. https://doi.org/10.2307/3178066 DOI: https://doi.org/10.2307/3178066

von Herder, Johan Gottfried. 1772. Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Berlin.

Heller, Monica og Bonnie McElhinny. 2017. Language, Capitalism, Colonialism: Toward a Critical History. Toronto, University of Toronto Press.

Heller, Monica, Sari Pietikäinen og Joan Pujolar. 2018. Critical Sociolinguistic Research Methods: Studying Language Issues That Matter. London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315739656 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315739656

Hermansen, Anne-Kirstine. 2021. Imperiets Børn. København: Lindhardt & Ringhof.

Institut for Menneskerettigheder, Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet (2019): Tolkning i det grønlandske retsvæsen. https://menneskeret.dk/files/03_marts_19/tolkning_i_det_groenlandske_retsvaesen_dk.pdf

Irvine, Judith og Susan Gal. 2000. Language ideology and linguistic differentiation. In Regimes of language: Ideologies, polities, and identities, redigeret af P. V. Kroskrity. Santa Fe, School of American Research Press. Pp. 35-84.

Jacobsen, Birgitte. 1986. Grønlandsk staveundersøgelse. Fejltyper og fejlmønstre i den nye retskrivning. Pilersuiffik, Nuuk.

Jacobsen, Birgitte. 1987. A Preliminary Report on a Pilot Investigation of Greenlandic School Children’s Spelling Errors. In Orthography and Phonology, redigeret af Philip A. Luelsdorff. Amsterdam, Benjamins. Pp. 101-129. https://doi.org/10.1075/z.29.08jac DOI: https://doi.org/10.1075/z.29.08jac

Jacobsen, Birgitte.1997. Ortografiske faktorers betydning for stavning og læsning i grønlandsk. Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning: 189-208.

Karlander, David. 2018. The linguistic prerequisites for cultural analysis: Lars Levander’s reocentric ethnographies of Swedish peasant life and language. Signs and Society 6(3): 504–530. https://doi.org/10.1086/699662 DOI: https://doi.org/10.1086/699662

Kleemann-Andersen. 2021. Den evigt nærværende koloniale fortid. In Sprogs status i Rigsfællesskabet 2031, redigeret af Tore Kristiansen og Anne Holmen. København, Københavns Universitet. Pp. 28-40.

Kleemann-Andersen, Camilla & Marie Maegaard. 2022. Sprog og magt i Grønland. Dansk Noter 2022(3): 16-19. https://doi.org/10.7146/spr.v19i56.102799 DOI: https://doi.org/10.7146/spr.v19i56.102799

Kleinschmidt, Samuel. 1851. Grammatik der grönländischen Sprache. Berlin.

Kleinschmidt, Samuel. 1871. Den grønlandske ordbog. København.

Loftsdóttir, Kristín og Lars Jensen. 2012. Nordic exceptionalism and the Nordic ‛Others’. In Whiteness and postcolonialism in the Nordic region: Exceptionalism, migrant others and national identities, redigeret af Lars Jensen og Kristín Loftsdóttir. London, Ashgate. Pp. 1-11.

Maegaard, Marie. 2020. Introduction: Standardization as sociolinguistic change. In Standardization as sociolinguistic change. A transversal study of three dialect areas, redigeret af Marie Maegaard, Malene Monka, M., Kristine Køhler Mortensen og Andreas Candefors Stæhr. London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429467486 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467486

Maegaard, Maegaard og Kristine Køhler Mortensen. 2022. Colonial labels and the imagined innocence of past times: Debating language and spatial representations of the Danish/Greenlandic relation. Language in Society 51(5): 775-795. https://doi.org/10.1017/S0047404522000604 DOI: https://doi.org/10.1017/S0047404522000604

Maldonado-Torres, Nelson. 2007. On the coloniality of being: Contributions to the development of a concept. Cultural Studies 21(2): 240-270. https://doi.org/10.1080/09502380601162548 DOI: https://doi.org/10.1080/09502380601162548

Mignolo, Walter. 2007. Delinking: The Rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar of de-coloniality. Cultural Studies 21(2): 449-514. https://doi.org/10.1080/09502380601162647 DOI: https://doi.org/10.1080/09502380601162647

Mufwene, Salikoko. 2020. Decolonial linguistics as paradigm shift: A commentary. In Colonial and Decolonial Linguistics: Knowledges and Epistemes, redigeret af Ana Deumert, Anne Storch og Nick Shepherd. Oxford, Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198793205.003.0018 DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198793205.003.0018

Mortensen, Kristine Køhler og Marie Maegaard. 2019. Meeting the Greenlandic people: Mediated intersections of colonial power, race and sexuality. Discourse, Context & Media 32. https://doi.org/10.1016/j.dcm.2019.100348 DOI: https://doi.org/10.1016/j.dcm.2019.100348

Mortensen, Janus. 2020. Beyond language change: ELF and the study of sociolinguistic change. In Language change: The impact of English as a lingua franca. Redigeret af Anna Mauranen & Svetlana Vetchinnikova. Cambridge, Cambridge University Press. Pp. 152-174. https://doi.org/10.1017/9781108675000.009 DOI: https://doi.org/10.1017/9781108675000.009

Ortega, Arnisson Andre. 2022. Beyond the rural–urban aporia. Dialogues in Human Geography 12(2): 223-226. https://doi.org/10.1177/20438206221102948 DOI: https://doi.org/10.1177/20438206221102948

Pennycook, Alastair. 2002. Mother tongues, governmentality, and protectionism. International Journal of the Sociology of Language 154: 11-28. https://doi.org/10.1515/ijsl.2002.009 DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl.2002.009

Pennycook, Alastair og Sinfree Makoni. 2020. Innovations and Challenges in Applied Linguistics from the Global South. London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429489396 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429489396

Petersen, Robert. 1986. Grønlandske dialekters fordeling. Vort sprog, Vor kultur. Nuuk, Pilersuiffik.

Purtschert, Patricia, Francesca Falk og Barbara Lüthi. 2016. Switzerland and ‘Colonialism without Colonies’, Interventions 18(2): 286-302. https://doi.org/10.1080/1369801X.2015.1042395 DOI: https://doi.org/10.1080/1369801X.2015.1042395

Quijano, Aníbal. 2007. Coloniality and Modernity/Rationality, Cultural Studies, 21(2):168-178. https://doi.org/10.1080/09502380601164353 DOI: https://doi.org/10.1080/09502380601164353

Rischel, Jørgen. 1986. Dialektforandring og lydforandringer i grønlandsk. Vort sprog, Vor kultur. Nuuk: Pilersuiffik.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. Can the Subaltern Speak? In Marxism and the Interpretation of Culture, redigeret af Cary Nelson og Lawrence Grossberg. Urbana: University of Illinois Press. Pp. 271–313.

Tan, Ying-Ying og Pritipuspa Mishra (red.). 2021. Language, Nations, and Multilingualism: Questioning the Herderian IdeaI. London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429451911 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429451911

Trondhjem, Naja Blytmann (u.udg.). Greenlandic grammar. Handbook of Inuit, Yupik and Unangan Languages. Oxford, Oxford University Press.

Trondhjem, Naja Blytmann (2023, denne udgivelse). Grønlandske dialekter og retskrivningen. Nordlyd 47(2): 193–206. https://doi.org/10.7557/12.7093

Woolard, Kathryn. 1998. Introduction: Language Ideology as a Field of Inquiry. In Language Ideologies: Practice and Theory, redigeret af Bambi Schieffelin, Kathryn Woolard og Paul Kroskrity. New York, Oxford University Press. Pp. 3–50. https://doi.org/10.1093/oso/9780195105612.003.0001 DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780195105612.003.0001

Ylikoski, Jussi. 2022, 15–17. august. Majoritetsspråkenes innflytelse på nordsamisk: velsignelse, forbannelse eller begge deler? [plenarforedrag]. Tolvte nordiske dialektologkonferansen, Alta, Norge. https://uit.no/tavla/artikkel/730114/tolvte_nordiske_dialektologkonferansen

Young, Robert J.C. 2016. Colonialism and the Politics of Postcolonial Critique. In Postcolonialism, redigeret af Robert J.C. Young. London: Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119316817.ch1 DOI: https://doi.org/10.1002/9781119316817.ch1

Downloads

Published

2023-12-21