Føreord

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.7355

Keywords:

dialectology, ideology, structure, diversity

References

Dialektologkonferens 1978, sammenstilt av Sven Benson og Hugo Karlsson med hjelp fra Birgitta Ernby, Inger Lindstedt, Kerstin Vansvik og Maj-Britt Abramson. Dialekt- och ortnamnsarkivet, Göteborgs universitet, 1978.

Förhandlingar vid Andra nordiska dialektologkonferensen i Vasa 12–14 augusti 1982, redigert av Peter Slotte. Folkmålsstudier, 28, 1983.

Nordiske studiar: Innlegg på den Tredje nordiske dialektologkonferansen 1986, Skrifter frå Norsk målførearkiv XL, redigert av Andreas Bjørkum og Arve Borg. Universitetsforlaget, 1988. ISBN 82-00-02669-8.

Nordiske Dialektologkonference Askov Højskole, 12.–16. august 1990. Danske folkmål 33, 1991. ISSN 0106-4630.

Nordiska dialektstudier: föredrag vid femte nordiska dialektologkonferensen Sigtuna 17-21 augusti 1994, redigert av Maj Reinhammar. Uppsala universitet, 1997. ISBN 9185540773

Förhandlingar vid Sjätte nordiska dialektologkonferensen i Karis 12–16 augusti 1998. Folkmålsstudier 39, 2000, redigert av Ann-Marie Ivars og Peter Slotte. ISBN 952912273X

Nordisk dialektologi, redigert av Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal og Helge Sandøy. Novus, 2003. ISBN 9788270993819

Nordisk dialektologi og sociolingvistik: foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference, Århus 15.-18.august 2006, redigert av Torben Arboe. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Nordisk Institut, Aarhus Universitet, 2007. ISBN 978-87-990871-1-2

Studier i dialektologi och sociolingvistik: Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010, redigert av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik og Maj Reinhammar. Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 116, 2011. ISBN 9789185352906

Ideologi, identitet, intervention: Nordisk dialektologi 10, redigert av Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson og Lisa Södergård. Nordica Helsingiensia 48 – Dialektforskning 5, Helsingfors universitet, 2017. ISBN 978-951-51-2997-0

Nordlyd 47(2): Struktur, ideologi og mangfald, redigert av Ragni Vik Johnsen, Carola Kleemann, Øystein A. Vangsnes & Maud Westendorp. Publisert ved UiT Noregs arktiske universitet. https://doi.org/10.7557

Downloads

Published

2023-12-21