Anna-Maria Rimm, Elsa Fougt, Kungl. boktryckare: aktör i det litterära systemet ca 1780–1810, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 59 (Uppsala, 2009). 59+28+18+47+95+34+16 s.

Rikard Wingård

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.2438

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/