Anna-Maria Rimm, Elsa Fougt, Kungl. boktryckare: aktör i det litterära systemet ca 1780–1810, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 59 (Uppsala, 2009). 59+28+18+47+95+34+16 s.

  • Rikard Wingård Göteborg
Published
2010-10-01
Section
Dissertations