Hans Erik Aarset, Gjenreiste verdener: senbarokk musikkdramatikk som tverrestetisk scenekunst: Vivaldi – Händel – Rameau (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2008). 319 s.

Jørgen Langdalen

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.2459

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/