Kristina Fjelkestam, Det sublimas politik: emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner (Stockholm: Makadam, 2010). 224 pp.

Authors

  • Anna Cabak Rédei Lund

DOI:

https://doi.org/10.7557/4.2579

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

2011-10-01