Esbjörn Funck, Några idéer och tänkesätt på Carl Carlesons väg genom den tidiga frihetstiden (Kristianstad: MonitorFörlaget, 2008). 183 s.

  • Nils Eriksson Göteborg
Published
2011-10-01