Jesper Swedberg, Swensk Ordabok, utgiven efter Uppsala-handskriften, med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter, av Lars Holm, Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 46 & Acta Bibliothecae Scarensis 12 (Järpås, 2009). 718 s.

  • Jon Helgason Lund
Published
2011-10-01