Ingvild Hagen Kjørholt, Voltaires verdensborgere: en studie av det franske 1700-tallets kosmopolitisme, Doktoravhandlinger ved NTNU 2012: 173 (Trondheim: NTNU, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, 2012). 256 s.

  • Rebecka Lettevall Södertörn
Published
2013-08-31
Section
Dissertations