Otto Fischer & Ann Öhrberg (red.), Metamorphoses of Rhetoric: Classical Rhetoric in the Eighteenth Century. Studia Rhetorica Upsaliensia 3 (Uppsala: Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2011). 213 s.

  • Martina Finnskog Lund
Published
2013-08-31
Section
Literature